girl

dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol

ffoniwch ein tîm clirio 01978 293439 neu holwch ar-lein

Welsh Design student and lecturer looking at work on screen

Nid yw'n rhy hwyr i ddechrau'r brifysgol

Ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam rydyn ni'n credu bod y cyfnod Clirio yn gyfle i chi ddod o hyd i'r cwrs sy'n iawn i chi yn gyflym a di-boen, ac rydyn ni yma i'ch helpu drwy bob cam o'r broses. Rhowch ganiad i'n tîm Clirio cyfeillgar rŵan ar 01978 293439 i drafod eich opsiynau a diogelu eich lle ar gyfer mis Medi.

illustration of person holding video

Camau at ddiogelu eich lle

gwylio'r fideo

Beth mae'n fyfyrwyr yn ei ddweud

Hanesion Myfyrwyr
Dyma fy PGW

Mae'r darlithwyr yn rhagorol. Maent yna o hyd i roi help llaw, galli gerdded i mewn yn syth a gofyn am gymorth.

Geena, BEng (Anrh) Ynni Adnewyddadwy a Pheirianneg Gynaliadwy

Pam Dewis PGW?

Cyrsiau wedi eu dylunio gyda chyflogadwyedd mewn golwg

Timau cefnogaeth arobryn

Opsiynau astudio hyblyg

girl with glasses

Cymrwch daith rithwir

Profwch fywyd ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam heb adael eich cartref

Cymrwch daith rithwir

Sgwrsia â'n myfyrwyr

Eisiau gwybod mwy am gwrs neu fywyd myfyriwr ym Mhrifysgol Glyndŵr? Sgwrsiwch ag un o'n llysgenhadon myfyrwyr ar-lein.