Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Cymorth / hygyrchedd

Mae’r Wefan yma yn anelu i gydsynio â phrif safonau Gwe a hygyrchedd, gan adlewyrchu deddfwriaeth Llywodraeth megis Deddf Camwahaniaethu Anabledd 1995 a Deddf Anghenion Addysgol Arbennig ac Anabledd 2001; mae’r safonau hyn yn cynnwys Mark-Up (HTML5), Taflenni Arddull (CSS3) a’r Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe (WCAG), fel y diffiniwyd gan Gonsortiwm y We Fyd Eang (W3C). Yr ydym yn datblygu’r wefan yma er mwyn gwella hygyrchedd, os byddwch yn cael unrhyw drafferth i weld y safle yma neu os oes gennych unrhyw awgrymiadau, cysylltwch â ni.

Top