Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn ymrwymedig i sicrhau bod ei wefan yn hygyrch i'r gynulleidfa ehangaf posib, gan gynnwys defnyddwyr anabl.

Mae'r Brifysgol yn y broses o sicrhau bod ei thudalennau'n cydymffurfio gyda safon AA fersiwn argymelledig W3C o Ganllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe. Mae'r Brifysgol yn cydnabod bod hyn yn waith rhagweledol a pharhaus sydd ar y gweill. I sicrhau nad yw unrhyw ddefnyddiwr o dan fantais tra mae'r gwaith yn cael ei wneud, mae'r Brifysgol yn bwriadu ymateb i unrhyw gais am gymorth gyda hygyrchedd unai drwy newid y cynnwys angenrheidiol cyn gynted â phosib, neu, os gofynnir, drwy ddarparu'r wybodaeth mewn fformat arall o fewn graddfa amser rhesymol.

Bydd y Brifysgol yn gwneud addasiadau rhesymol i sicrhau bod anghenion unigol penodol na allant gael eu cwrdd gan addasiadau priflif yn cael eu cwrdd. Cysylltwch webeditor@glyndwr.ac.uk am help â hyn.

Gallwch newid gosodiadau rhagosodedig eich porwr i helpu gyda materion hygyrchedd.

 

Newid gosodiadau yn eich porwr


Newid maint y testun


Gallwch wneud y testun ar y wefan yma'n fwy neu'n llai gan ddefnyddio rheolyddion eich porwr.

 


Internet Explorer

 • Cliciwch 'View' i agor y ddewislen View neu pwyswch 'Alt' a 'V'
 • Dewiswch yr opsiwn 'Text Size' neu dewiswch drwy bwyso 'X'
 • Dewiswch faint y testun drwy ddefnyddio'ch llygoden neu'r allweddau fyny a lawr 
 • Cliciwch i ddewis maint y testun neu pwyswch 'Enter'
 • Dylai maint y testun newid i adlewyrchu'ch dewis.

 

Google Chrome

 

Newid maint testun tudalenau gwe rydych yn edrych arnynt

 • Cliciwch y symbol sbaner 'Customise and Control' yng nghornel dde pen y tudalen (Alt + E)
 • Dewiswch y botymau Zoom + a - i newid maint y testun (Ctrl++ neu Ctrl +-)

 

Firefox

 

Newid maint testun tudalenau gwe rydych yn edrych arnynt

 • Agorwch y ddewislen 'View' gyda'r llygoden neu pwyswch Alt + V
 • Dewiswch Zoom ac yna defnyddio'r rheoliadau Chwyddo (Ctrl++) a Lleihau (Ctrl+-) i newid y maint.

Gallwch ddewis 'Zoom text size only' i newid dim ond main y testun heb newid elfennau arall y dudalen.

 

Safari

 • Cliciwch 'View' i agor y ddewislen View
 • Cliciwch ar 'Make Text Bigger' neu 'Make Text Smaller' neu i ddefnyddio'r allweddau dewiswch 'Afal' a + neu 'Afal' a -
 • Dylai'r testun ar ein gwefan newid i adlewyrchu eich dewis

 

Opsiynau

 

Er mwyn gwella eich profiad o’n wefan, gallwch hefyd defnyddio ein bar offer hygyrchedd (a ddarparir gan Recite Me) i newid sut mae’r gwefan yn cael ei dangos. Mae’r bar offer yn cynnig sawl opsiwn, yn cynnwys:

 • Newid maint testun a ffont
 • Dewis cefndir amgen a lliwiau blaendir
 • Cyfieithi destun i fwy na 100 iaith
 • Nodweddion ‘testun-i-siarad’ 

I gyrraedd y bar offer, cliciwch y ddolen ‘Hygyrchedd’ ar ben unrhyw dudalen wrth y bar chwilio. Bydd y bar offer yn ymddangos ar ben y tudalen. Bydd unrhyw newidiadau a wnewch chi’n aros wrth i chi lywio’r wefan. Noder, mae’r bar offer ond yn ymwneud â thudalennau ar www.glyndwr.ac.uk

 

Newid lliwiau

Mae'r wefan yma'n defnyddio dalenni diwyg raeadrol i nodi ei arddull. Os ydych yn cael trafferth darllen y testun ar ein gwefan mae'n bosib newid lliwiau'r testun a'r cefndir drwy newid gosodiadau'ch porwr.

Nodweddion hygyrchedd yn Firefox

Nodweddion hygyrchedd yn Chrome

Nodweddion hygyrchedd yn Internet Explorer

Darganfyddwch fwy am sut i newid main testun a lliwiau.