Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Cymuned

Cymuned

Mae Prifysgol Glyndŵr wrth graidd bywyd yn Wrecsam ac rydym yn ymfalchïo yn ein cysylltiadau â’r gymuned yn sgil cyfleusterau a phartneriaethau gyda chyrff yng Ngogledd Cymru.

Cymuned ar y campws

Mae ein cysylltiad â’r gymuned yn amrywio o fod yn berchen ar Stadiwm Cae Ras Prifysgol Glyndŵr a chefnogi dau o dimau chwaraeon mwyaf Wrecsam, CPD Wrecsam a chynghrair rygbi Croesgadwyr Gogledd Cymru.  Mae'r stadiwm hefyd yn gartref i ddigwyddiadau mawr drwy gydol y flwyddyn, yn benodol, gig diweddar o'r band Cymreig Stereophonics. 

Stereophonics

Mae'r brifysgol hefyd yn gartref i nifer o ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnal yn Neuadd William Aston. Cynhyrchiadau theatr, cerddorion, cantorion, pantos, difyrwyr a bandiau lleol - mae Neuadd William Aston Hall yn darparu arlwy gwych ar gyfer myfyrwyr a'r trigolion lleol.  

Rydym hefyd yn croesawu ymwelwyr i'n oriel gelf ar y campws, Oriel Sycharth.  Mae'r oriel yn cynnal arddangosfeydd rheolaidd sy'n arddangos gwaith artistiaid lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.

Mae Prifysgol Glyndwr Wrecsam hefyd yn gartref i BBC Cymru yn Wrecsam, sy'n cryfhau presenoldeb y BBC yng ngogledd ddwyrain Cymru ac yn darparu cyfleusterau cynhyrchu newydd ar gyfer ei staff, gwesteion a chyfranwyr.  Y brifysgol hefyd yw prif gartref  Calon FM, gorsaf radio gymunedol a enwebwyd yn ddiweddar am un o wobrau o fri yr Academi Radio. 

Wrecsam a thu hwnt

Rydym yn ymfalchïo yn y gwaith rydym yn ei wneud yn yr ardal gydag ysgolion a cholegau lleol - mae cannoedd o blant yn ymweld â’n campws bob blwyddyn ar gyfer gweithdai addysgol.  Rydym hefyd yn darparu rhaglen allgymorth sy'n cael ei chyflwyno gan ein canolfan darganfod gwyddoniaeth ar y campws, Techniquest Glyndŵr.

Mae ein staff yn gweithio'n helaeth gyda grwpiau cymunedol i ddarparu Dysgu i Oedolion a rhaglenni allgymorth sy'n hyrwyddo addysg uwch i ysgolion a grwpiau. I'w hannog i werthfawrogi'r profiad prifysgol, rydym yn cyflwyno amserlen lawn o ddigwyddiadau a seminarau er mwyn codi ymwybyddiaeth, ysbrydoli ac ymgysylltu â'r gymuned leol. Gallwch chi gael mwy o wybodaeth yma.

Gallwch gael gwybodaeth am y rhain i gyd a mwy trwy glicio’r delenni yn y ddewislen ar y chwith o’r adran Cymuned yma.

Top