Cymuned

Cymuned

Mae Prifysgol Glyndŵr wrth graidd bywyd yn Wrecsam ac rydym yn ymfalchïo yn ein cysylltiadau â’r gymuned yn sgil cyfleusterau a phartneriaethau gyda chyrff yng Ngogledd Cymru. 

Mae ein cysylltiad â’r gymuned yn amrywio o fod yn berchen ar Stadiwm Cae Ras Prifysgol Glyndŵr (link) a chefnogi dau o dimau chwaraeon mwyaf Wrecsam, CPD Wrecsam a chynghrair rygbi Croesgadwyr Gogledd Cymru, i groesawu ymwelwyr i’n oriel gelf ar y campws,  Oriel Sycharth (LINK).

Mae’r brifysgol yn gartref i Calon FM (LINK), gorsaf radio gymunedol a enwebwyd yn ddiweddar am un o wobrau o fri yr Academi Radio.  

Mae ein gwaith gydag ysgolion lleol (link to schools and colleges) yn amrywiol a helaeth. Mae cannoedd o blant yn ymweld â’n campws bob blwyddyn ar gyfer gweithdai addysgol. 

Mae ein staff yn ymweld â nhw hefyd (you visit us page link), yn aml trwy’r rhaglen allanol a gyflenwir gan ein canolfan darganfod gwyddoniaeth ar y campws, Techniquest Glyndŵr (link).

Gallwch gael gwybodaeth am y rhain i gyd a mwy trwy glicio’r delenni yn y ddewislen ar y chwith o’r adran Cymuned yma.

Top