GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Gwasanaethau Busnes

Busnes a
Menter

Mae Wrecsam Glyndwr wrth wraidd y gymuned fusnes yng Ngogledd Cymru.

Rydym yn gweithio'n weithredol gyda sefydliadau o bob maint ac o bob sector o fentrau cychwyn bach i gorfforaethau byd-eang ac mae gennym corporations hanes gwych o gynnig cefnogaeth fusnes o ansawdd uchel.

 

Gall partneriaeth â Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam ddod â maneision go iawn i'ch busnes, rwy rannu gwybodaeth ac arbenigedd i recriwtio graddedigion dawnus i'r gweithlu.

 

Deallwn fod gan bob busnes anghenion gwahanol ac mae gennym dîm datblygu busnes pwrpasol a fydd yn teilwra'r gefnogaeth gywir ar gyfer eich anghenion. Gan weithio gyda'n gilydd, gallwn ni helpu i gyflawni eich nodau busnes a strategol.

Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth

Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth

Gwella'ch gallu i gystadlu, eich cynhyrchedd a'ch perfformiad drwy gael hyd i sgiliau ac arbenigedd amrywiol.


Darllen mwy

Datblygiad Proffesiynol

Datblygiad Proffesiynol

Hyfforddiant ymarferol, â ffocws i sicrhau cymhelliant a datblygiad proffesiynol parhaus gweithwyr.


Darllen mwy

Canolfannau Trosglwyddo Gwybodaeth

Canolfannau Trosglwyddo Gwybodaeth

Darganfyddwch fwy am gefnogaeth sydd ar gael i fusnesau gan brifysgolion a cholegau lleol.


Darllen mwy
Prentisiaethau Gradd

Prentisiaethau Gradd

Cyfleusterau

Cyfleusterau

Fe welwch ganolfannau ymchwil o'r radd flaenaf, ystafelloedd cyfarfod eang a mynediad at offer technegol arbenigol.


Darllen mwy

Ymgynghoriaeth

Ymgynghoriaeth

Datblygwch safbwynt newydd neu ddarganfod ffyrdd newydd o ddatrys problemau busnes cymhleth drwy ein gwasanaeth ymgynghori.


Darllen mwy

Ein partneriaid

Ein partneriaid

Gweld amrywiaeth o astudiaethau achos sy'n amlygu'r gwaith rhwng y brifysgol a'n partneriaid a'n cydweithwyr diwydiant. 


Darllen mwy
Recriwtio Myfyrwyr

Recriwtio Myfyrwyr

Top