GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Ynglyn a Phrifysgol Glyndwr

YNGLŶN Â:
PRIFYSGOL GLYNDŴR WRECSAM

Amdanom ni

Amdanom ni

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn lle ffyniannus a chyfeillgar lle caiff dysgu a dyfodol pob myfyriwr sylw personol.


Darllen mwy

Trefn Lywodraethol

Trefn Lywodraethol

Gwybodaeth am fwrdd ein llywodraethwyr a pholisïau’r llywodraeth.


Darllen mwy

Rheolaeth

Rheolaeth

Gwybodaeth am dimau a chyllid rheoli’r brifysgol.


Darllen mwy
polisïau a dogfennau

Polisïau a dogfennau

Ein Gwerthoedd

Ein Gwerthoedd

Mae ein gweithgarwch wedi’i danategu gan ein gwerthoedd, Hygyrch, Cefnogol, Arloesol ac Uchelgeisiol.


Darllen mwy

Campws 2025

Campws 2025

Campws 2025 yw strategaeth Prifysgol Glyndŵr Wrecsam er mwyn gwella holl feysydd ein campysau.


Darllen mwy

Diogelu data

diogelu data

Gwybodaeth am ymagwedd y brifysgol tuag at ddiogelu data a phreifatrwydd.


Darllen mwy
CYNALIADWYEDD
equality
Top