GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Cydlynu rhwng ysgolion a cholegau

Cydlynu rhwng ysgolion a cholegau

Ym Mhrifysgol Glyndŵr, credwn nad yw hi byth yn rhy gynnar i ddechrau meddwl am eich dyfodol.

Rydym yn cydweithio’n agos gyda myfyrwyr o bob oedran, athrawon, rhieni/gofalwyr a chynghorwyr gyrfaoedd i gynnig ystod o ddigwyddiadau a gweithgareddau a gynlluniwyd i hybu ymwybyddiaeth a chodi uchelgeisiau addysg uwch, gan annog pobl ifanc i ystyried y cyfleoedd sydd ar gael iddynt. 

Rydym yn cydnabod pwysigrwydd cydweithio’n agos gydag athrawon a chynghorwyr gyrfaoedd, a’r rhan dyngedfennol y maent yn ei chwarae wrth sicrhau fod myfyrwyr yn cael gafael ar y wybodaeth ddiweddaraf am addysg uwch.

Mae bod yn brifysgol fechan yn gweithio o’n plaid gan fod Glyndŵr yn cyfuno pwysigrwydd ysgolheictod gyda synnwyr cryf o gymuned. Rydym yn fyfyriwr-ganolog, wedi’n harwain gan y farchnad ac yn agored i bawb. Gallwch ddarganfod mwy am hyn trwy fynd i’n tudalen groeso, ble cewch weld yr is-ganghellor, yr Athro Michael Scott.

Ym Mhrifysgol Glyndŵr, ein nod yw darparu gwasanaeth proffesiynol a hyblyg o ansawdd uchel i ysgolion a cholegau a deall fod pob ysgol a’u myfyrwyr yn wahanol. Gyda hyn mewn golwg, gallwn deilwra ein gwasanaeth i gwrdd â’ch gofynion.  

Mae staff arbenigol hefyd ar gael i roi cyngor ac arweiniad diduedd, hygyrch a perthnasol, yn rhad ac am ddim, i grwpiau o fyfyrwyr, athrawon a rhieni am: 

  • Datblygiadau mewn derbyniadau a cheisiadau addysg uwch ayb
  • Datblygiadau ym Mhrifysgol Glyndŵr
  • Cefnogaeth i fyfyrwyr gydag anableddau

Beth allwn ni ei gynnig?

  • Ni’n ymweld â chi– i helpu gyda phenderfyniadau addysg uwch
  • Chi’n ymweld â ni – cyfle i weld prifysgol ar waith
  • Ffeiriau UCAS – rydym yn mynychu ffeiriau ledled y DU

Rydym hefyd yn cynnig 'Cytundeb cynnydd' a fydd yn galluogi datblygu a chyflenwi mentrau ar y cyd gan Brifysgol Glyndŵr ac ysgolion/colegau a wneir mewn ysbryd o bartneriaeth a chydweithrediad, gyda’r bwriad o ddatblygu cyfleoedd cynnydd i, a chysylltiadau cwricwlwm gyda, Prifysgol Glyndŵr.   

Ymhlith yr ysgolion a cholegau sydd eisoes yn rhan o’r cytundeb dilyniant yw:

Walford & North Shropshire College

Ysgol Alun, Yr Wyddgrug

Ysgol Maelor, Penley

Ysgol Dinas Bran, Llangollen

Ysgol Morgan Llwyd

Ysgol Uwchradd Cei Cona

Ysgol Rhiwabon

Ysgol Emrys ap Iwan, Abergele

Ysgol Brynhyfryd, Rhuthun

Christleton High School

Hilbre High School Humanities College, Wirral             

South Cheshire College

Coleg Cambria

West Cheshire College

North Shropshire College

Shrewsbury College of Art and Technology

Grŵp Neath Port Talbot

 Ysgol Uwchradd Penarlâg

 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Joy Brereton ar 01978 293069 neu ebostiwch recruitment@glyndwr.ac.uk i weld sut allwn ni helpu.

Top