Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Staff mewn ffair UCAS

Ffair UCAS 2017

Bob blwyddyn rydym yn mynychu Ffeiriau UCAS ar draws y wlad. Mae'r digwyddiadau hyn yn gyfle i chi weld llawer o brifysgolion o dan un to ac ystyried eich opsiynau.

Bydd y staff a myfyrwyr o'r brifysgol ar ein stondin yn barod i ateb eich cwestiynau am Brifysgol Glyndŵr Wrecsam. Gallwch hefyd gael copi o'n prosbectws newydd, sy'n cynnwys yr holl gyrsiau sydd gennym y gallwch ddewis ohonynt.

Byddwn yn mynychu'r Ffeiriau UCAS isod yn 2017

Top