Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Staff mewn ffair UCAS

Ffair UCAS 2018

Bob blwyddyn rydym yn mynychu Ffeiriau UCAS ar draws y wlad. Mae'r digwyddiadau hyn yn gyfle i chi weld llawer o brifysgolion o dan un to ac ystyried eich opsiynau.

Bydd y staff a myfyrwyr o'r brifysgol ar ein stondin yn barod i ateb eich cwestiynau am Brifysgol Glynd┼Ár Wrecsam. Gallwch hefyd gael copi o'n prosbectws newydd, sy'n cynnwys yr holl gyrsiau sydd gennym y gallwch ddewis ohonynt.

Byddwn yn mynychu'r Ffeiriau UCAS isod yn 2018

Mawrth

12-13

Surrey, Prifysgol Surrey

13-14

Manceinion, Manchester Central

14-15

Gorllewin Llundain, Prifysgol Brunel

20-21

Caerwysg, Canolfan Westpoint

21 Gogledd Ddwyrain Cymru, Canolfan Chwaraeon Prifysgol Glyndwr Wrecsam
22

Henffordd a Chaerwrangon, Prifysgol Caerwrangon

28

Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd

 

Ebrill

11-12

Bryste, Prifysgol Gorllewin Llloegr

18-19

Llundain, Excel Llundain

24

Tees Valley, Prifysgol Teesside

25

Tyneside, Metro Radio Arena Newcastle

    

Mehefin

8
Swydd Stafford, Prifysgol Swydd Stafford
12 Humberside, Prifysgol Hull
13-14
Glannau Mersi, Prifysgol Lerpwl
14-15 Dwyrain Canolbarth Lloegr, Prifysgol Nottingham Trent
15
Gogledd Orllewin Cymru, Prifysgol Bangor
20-21 Essex, Prifysgol Essex
21 Sheffield, Sheffield Arena
25-26 Birmingham, NEC
27-28 Gorllewin a Gogledd Swydd Efrog, Prifysgol Leeds Beckett
28-29 Swydd Bedford, Prifysgol Swydd Bedford
29 Sir Gaerhirfryn, Prifysgol Edge Hill

 

Medi

4 Caeredin, Royal Highland Centre
Top