GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Ni’n ymweld â chi

Ni’n ymweld â chi

Ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam mae ein drws ar agor trwy'r amser ichi ddod i ymweld ond rydym yn deall ei bod yn haws inni ddod i'ch gweld chi weithiau.

Rydym yn ymweld ag ysgolion a cholegau a chynnig sgyrsiau, cyflwyniadau, gweithdai, tafodaethau a gweithgareddau grwp eraill ar themâu:
  • Pam mynd i'r brifysgol?
  • Yr hyn ydd gan Brifysgol Glyndŵr Wrecsam i'w gynnig
  • Dewis y cwrs a'r brifysgol iawn
  • Sut i wneud cais i brifysgol
  • Yr hyn mae tiwtoriaid derbyn mewn prifysgolion yn chwilio amdano – y rhaid a'r paid
  • Ysgrifennu datganiad personol effeithiol - sut i werthu'ch hun
  • Cyfweliadau Prifysgol – sut i ymbaratoi
  • O'r ysgol i'r brifysgol – safbwynt y myfyriwr
  • Cyllid myfyrwyr – ysgoloriaethau, bwrsarïau a ffynonellau cyllid eraill
  • Cyflogaeth – diwallu dyheadau gyrfaol

Gall ein hacademyddion hefyd ymweld â chi i gyflwyno sgyrsiau pync i ddarpar fyfyrwyr ymhob maes gan gynnwys busnes, celf a dylunio, seicoleg a pheirianneg.  Mae gennym lysgenhadon myfyrwyr hefyd, sy'n astudio ystod o wahanol bynciau, sy'n gallu rhannu profiadau uniongyrchol am fywyd prifysgol a dweud sut beth yw bod yn y brifysgol ac ateb unrhyw gwestiynau.

Ond ym Mhrifysgol Glyndŵr rydym yn deall bod pob ysgol a'u myfyrwyr yn wahanol felly rydym yn gallu teilwra ein gwasanaeth i gwrdd â'ch anghenion.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â'r tîm Ysgolion a Cholegau ar 01978 293069 neu ebostiwch recruitment@glyndwr.ac.uk i weld sut allwn ni helpu.

 

Top