Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Chi’n ymweld â ni

Chi’n ymweld â ni

Dyddiau profi

Bydd ymweliad â Phrifysgol Glyndŵr yn galluogi pobl ifanc i:

 • ddatblygu eu hymwybyddiaeth o amgylchedd addysg uwch
 • gwella eu dealltwriaeth o’r cyrsiau sydd ar gynnig mewn addysg uwch
 • holi cwestiynau am gyfleusterau myfyrwyr, sgiliau astudio, cefnogaeth ar gyfer anghenion ychwanegol, lwfans myfyrwyr anabl, ysgoloriaethau a bwrsarïau
 • cynyddu ysgogiad myfyrwyr
 • cael profiad ymarferol o gyrsiau a chyfleusterau, er enghraifft Gwyddoniaeth Fforensig, Recordio Stiwdio, Theatr a Pherfformio a Chwaraeon

Sgyrsiau pwnc

Mae gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ar gael mewn ystod eang o feysydd pwnc, gan gynnwys:

 • Cyfryngau, Celfyddydau Perfformiadol a Hyrwyddiadau
 • Addysg, Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gwaith Cymunedol
 • Arloesi, Gwyddoniaeth, Technoleg a Pheirianneg
 • Busnes a Menter
 • Celf, Dylunio a Thechnolegau Creadigol
 • Chwaraeon a Chymdeithas

Techniquest Glyndŵr 

Mae Techniquest Glyndŵr o’r farn nad ydy hi byth yn rhy fuan i ddisgyblion fynd ati i ddechrau meddwl am eu dyfodol ac mwyn rhoi hwb i ddyheadau disgyblion i fynd ati i astudio STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg).

Mae croeso i ysgolion a cholegau drefnu ymweliad â Techniquest Glyndŵr, efallai yr un pryd a gweithgareddau gyda Prifysgol Glyndŵr Wrecsam.

E-bost: info@tqg.org.uk

Ffôn: 01978 293400

Gwefan: www.tqg.org.uk/learning

Gwasanaethau eraill

Os gallwn helpu mewn unrhyw ffordd arall, dim ond gofyn sy’n rhaid i chi – rydym bob amser yn falch o ddatblygu gweithgareddau newydd i gwrdd â’ch gofynion penodol.

Os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu un o’r digwyddiadau hyn neu pe hoffech drefnu ymweliad, mae croeso i chi gysylltu â ni ar 01978 293069 neu ebost recruitment@glyndwr.ac.uk

Mae croeso i adawyr gofal sy’n dymuno siarad am y gwasanaethau a gynigir gan Brifysgol Glyndŵr ffonio Beryl Dixon, Cynghorydd Lles / Arian Meddygar 01978 293547 neu ebost b.dixon@glyndwr.ac.uk 

 
Top