Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Addysg cyfrwng Cymraeg ym Mhrifysgol Glyndŵr

Welsh medium welsh with pic

Mae Prifysgol Glyndŵr yn ymroddedig i ehangu’r addysg a gynigir ganddi drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’r Brifysgol yn ymfalchïo yn ei gwreiddiau Cymraeg ac yn deall pa mor bwysig yw hi ei bod yn amlygu iaith a diwylliant gogledd-ddwyrain Cymru.

Mae wedi croesawu pwyslais Llywodraeth Cymru ar yr iaith Gymraeg ac mae’n gweithio’n galed i wireddu’r weledigaeth a gyflwynwyd yng Nghynllun Iaith Gymraeg y Brifysgol.

O dan amodau’r Cynllun Iaith hwn, mae’r Brifysgol yn cynnig ei holl wasanaethau gweinyddol yn ddwyieithog. Ar ôl cofrestru, gofynnir i fyfyrwyr ym mha iaith yr hoffent dderbyn gohebiaeth gan y Brifysgol. Mae pob un o gyhoeddiadau’r Brifysgol ar gael yn y Gymraeg a'r Saesneg, gan gynnwys canllawiau i fyfyrwyr.

Mae’r Brifysgol hefyd yn awyddus i ehangu’r arlwy o gyrsiau sy’n cael eu cynnig trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae gan fyfyrwyr ar bob cwrs yr hawl i gyflwyno gwaith, sy’n rhan o asesiad, yn Gymraeg a hefyd i sefyll arholiadau yn Gymraeg. Rhaid i fyfyrwyr roi gwybod i’r Brifysgol ymlaen llaw os ydynt yn dymuno cyflwyno asesiadau drwy gyfrwng y Gymraeg.

Top