GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Ysgolion a Cholegau

Ysgolion a Cholegau


Cwrdd â'r tîm

Amdanom Ni

Amdanom Ni

Rydym yn cydweithio’n agos gyda myfyrwyr, athrawon, rhieni a chynghorwyr gyrfaoedd i gynnig ystod o ddigwyddiadau a gweithgareddau, gan annog pobl ifanc i ystyried y cyfleoedd sydd ar gael iddynt. 


Darllen mwy

Ni'n ymweld â chi

NI’N YMWELD Â CHI

Ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam mae ein drws ar agor trwy'r amser ichi ddod i ymweld ond rydym yn deall ei bod yn haws inni ddod i'ch gweld chi weithiau.


Darllen mwy

Chi'n ymweld â ni

CHI’N YMWELD Â NI

Mae croeso i fyfyrwyr ysgol a choleg ymweld â Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam ar unrhyw adeg, lle gallant deimlo am addysg uwch, darganfyddwch ychydig mwy amdanom ni, yr hyn sydd gennym i'w gynnig a gweld ein campws a'n cyfleusterau.


Darllen mwy
ADDYSG I BAWB
FFEIRIAU

Dewch i'n gweld

Mae ein diwrnodau agored wedi eu cynllunio i roi blas ichi o sut beth yw astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam a rhoi cyfle ichi ddysgu llawer mwy am ein Prifysgol.

 

Gwyliwch fwy am Brifysgol Glyndŵr Wrecsam yn y fideo byr hwn (ar y dde).


Cadwch le ar ddiwrnod agored nawr

Diwrnodau a nosweithiau agored

Diwrnod Agored y Brifysgol

Digwyddiadau Profiad

Diwrnodau Blasu'r Brifysgol
Top