Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Staff Ysgol Busnes Gogledd Cymru

Staff Ysgol Busnes Gogledd Cymru

Mae Ysgol Busnes Gogledd Cymru'n cwmpasu meysydd cwrs cyfrifyddu, marchnata, entrepreneuriaeth, rheoli adnoddau dynol, busnes byd-eang, rheolaeth chwaraeon, rheoli digwyddiadau a busnes cyffredinol. Ei nod yw bod yn ased arbenigol i ranbarth Gogledd Cymru a thu hwnt.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top