Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Ymchwil

Ymchwil

Mae gan y Ganolfan Ymchwil ar gyfer y Celfyddydau Creadigol ddiwylliant ymchwil ffyniannus sydd â'r nod o gysylltu pobl Gogledd Ddwyrain Cymru a thu hwnt drwy brosiectau sy'n cynnwys y gymuned leol. Ceir rhaglen fywiog o arddangosfeydd, perfformiadau, darlithoedd cyhoeddus, gweithdai, sioeau teledu a radio sy'n cyfieithu ein gweithgareddau bob dydd yn waith ymchwil sy'n creu dadleuon cryf er lles ein gwaith.

Mae'r Ganolfan yn darparu cyfres o seminarau ymchwil o sgyrsiau i helpu i feithrin prosiectau cydweithredol ac annog gwaith rhyngddisgyblaethol. Mae'r rhain yn agored i unrhyw un sydd â diddordeb.

Mae gwaith ysgrifenedig a gwaith seiliedig ar ymarfer yn cael eu cynhyrchu mewn Bcyhoeddiadau, llyfrau ac arddangosfeydd. Rydym hefyd yn gweithio'n agos gydag Oriel Sycharth y Brifysgol. 

Mae gennym nifer cynyddol o fyfyrwyr ymchwil a ceir hyd i fanylion eu prosiectau o dan broffiliau myfyrwyr ymchwil a phroffiliau'r staff.

Os oes gennych ddiddordeb mewn astudio ar gyfer gradd ymchwil neu gydweithio gydag ymchwilydd cysylltwch â Dr Susan Liggett s.liggett@glyndwr.ac.uk.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top