Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion a Digwyddiadau

Gallwch gael gwybod am ein hysgol yn y newyddion isod. I gael gwybod mwy am newyddion y brifysgol, gweler ein hadran newyddion. Isod gallwch chi hefyd weld pa ddigwyddiadau rydym yn eu cynnal gan gynnwys ein diwrnodau pwnc lle gall darpar fyfyrwyr brofi sesiwn blasu cwrs (yn ailgychwyn yn yr Hydref, felly edrychwch eilwaith ar y wefan). Gweler ein rhestr gyflawn o ddyddiau pwnc

 

Y Newyddion Diweddaraf

Dylunio Graffeg

Myfyrwyr yn gweithio ar brosiect Elsi Eldridge: mae myfyrwyr ar ein cwrs Dylunio Graffeg wedi bod yn gweithio gyda Chymdeithas RS Thomas ac ME Eldridge i greu gwefan sy'n ymdrin â'r artist enwog (a gwraig y bardd RS Thomas), Elsi Eldridge. Cynhyrchodd tri myfyriwr yn eu blwyddyn olaf gynigion ar gyfer y wefan ac yn ddiweddar maent wedi cyfarfod Cyfarwyddwr y Gymdeithas, Susan Fogarty, a'r darlithydd o Brifysgol Glyndŵr Pauline Amphlett i drafod y cynigion. Mae'r Gymdeithas yn gweithoi ar hyn o bryd ar brosiect i ailgynhrychu Dawns Bywyd mewn naw panel i'w harddangos yn eu Gwyl Barddoniaeth a Chelf a gynhelir o Fehefin 28 i Orfennaf 1.

Darllen mwy am ein cwrs Dylunio Graffig ac Amlgyfryngau
Canhwyll

Myfyriwr Celfyddyd Gemau'n lansio gêm ar App store: mae un o'n cyn-raddedigion, Max, wedi gweithio ar y gêm Candleman lle mae canhwyll fach yn gwneud ei ffordd drwy fyd tywyll wrth iddo ymdrechu i gyrraedd golau mawr y goleudy yn y pellter. Wrth iddo fynd drwy amgylcheddau mwymwy peryglus, mae rhaid i'r chwaraewyr ei helpui i gyrraedd ei nol cyn i'w fflam ddiffodd. 

Darllen mwy am ein cyrsiau celfydd gemau
Myfyrwyr Hanes

Myfyrwyr Hanes yn datblygu profiad gwaith: Mae dau o'n myfyrwyr Hanes Two Blwyddyn ddau wedi cwblhau lleoliadau fel rhan o'u modiwl 'Hanes yn y Gweithle'. Mae'r modiwl hwn yn gosod myfyrwyr mewn amgueddfa/archif/llyfrgell neu leoliad addas arall ac yn eu galluogi i ymwneud yn ymarferol â hanes. Mae Claire Henderson a Shaun Jones wedi gweithio, yn eu tro, yn Llyfrgell Gladstone (Penarlâg) ac ar safle Treftadaeth Brymbo.

Darllen mwy
Level up

Arddangosfa gemau cyfrifiadurol yn dod i Wrecsam: Mae  Level Up Wales yn arddangosfa gwyddoniaeth, gemau cyfrifiadurol  a thechnoleg wedi'i lleoli ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam gyda'r nod o helpu i hyrwyddo a thyfu diwydiannau gemau a thechnoleg tlleol a rhanbarthol drwy le arddangos, gweithdai a rhwydweithio busnes. Level Up Wales 2018 fydd y gymanfa fwyaf erioed o ddatblygwyr gemau chwmnïau technoleg o bob cwr o Ogledd Cymru'n arddangos cymwysiadau gemau, cynnyrch a thechnoleg gysylltiedig sy'n amrywio o waith myfyrwyr i gynnyrch proffesiynol llawn. Dewch i ymweld - am ddim ac yn agored i bawb.

Darllen mwy am ein cwrs Celfyddyd
Seazoo

Albwn newydd i ddarlithydd: Mae Steff Owens darlithydd ar ein cyrsiau Technoleg y Cyfryngau Creadgol wedi bod yn gerddor ac artist recordio proffesiynol drwy gydol ei yrfa gan befformio yng Ngwyl Ynys Wydrin, NXNE, Stadiwm y Mileniwm a Murrayfield. Mae'n chwarae drymiau ac yn canu yn ei fand Seazoo. Gwrandewch ar a lawrlwythwch yr albwm diweddaraf Trunks

Darllen mwy am ein cyrsiau mewn Techoleg y Cyfryngau Creadigol
Handmade Kew

Myfyrwyr Celfyddydau Cymhwysol yn arddangos yn Kew: Mae dau o'n myfyrwyr Celfyddydau Cymhwysol, Lesa Grimes-Thomas a Louise Taylor wedi cael eu dewis i arddangos eu gwaith yn arddangosfa Handmade at Kew eleni a fydd yn cael ei chynnal o ddydd Iau 4 - dydd Sul 7 Hydref 2018. Mae arddangoswyr ac ymwelwyr yn ystyried Handmade in Britain yn drefnydd blaenllaw o ddigwyddiadau gwerthu yng nghalendr crefft gyfoes y DU. Oherwydd eu ffigurau ymwelwyr blynyddol sy'n fwy na 15,000 (ac yn codi), mae digwyddiadau Handmade in Britain, flwyddyn ar ôl blwyddyn, ayn uchafbwynt i wneuthurwyr-dylunwyr, casglwyr, gweithwyr proffesiynol y diwydiant a chefnogwyr dylunio.

Darllen am ein cwrs Celfyddydau Cymhwysol
Glyndwr tv

Bandiau byw'n perfformio yn Ffocws Cymru: Daeth Ffocws Cymru yn ôl i Wrecsam 10-12th Mai. Ymhlith perfformiadau byw leni oedd bandiau megis City Gates, DTSQ, Moja a 3Peat yn ogystal ag unawdwyr megis Ada Lea, Arlo Maverick a Declan O'Donovan. Wedi'i ffilmio a'i recordio gan ein myfyrwyr a staff Cyfryngau Creadigol gallwch wrando ar y perfformiadau ar ein sianel YouTube Glyndwr TV.

Darllen mwy am ein cyrsiau cyfryngau creadigol
Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top