Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Sioe Gradd 2017

Sioe Gradd YCC

Bob blwyddyn, mae Ysgol y Celfyddydau Creadigol ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn dod yn fyw gyda llu o ffilmiau, perfformiadau a gosodiadau artistig yn ei Sioe Graddio.

Agorwyd y sioe flynyddol ddydd Mawrth 30 Mai eleni, ac roedd yn cynnwys artistiaid, dylunwyr, gwneuthurwyr a pherfformwyr graddedig sy'n arddangos eu gwaith proffesiynol yn gyhoeddus am y tro cyntaf.

Caiff cyfoeth eang o greadigrwydd, sgiliau ac arbenigedd ei arddangos o gyrsiau yn amrywio o Animeiddio a Dylunio Graffig, i Ffilm, Ffotograffiaeth a Chelfyddyd Gain.

Roedd y sioe yn rhan o llu o weithgareddau a gynhaliwyd ar draws Ysgol y Celfyddydau Creadigol wrth i fyfyrwyr baratoi at ddiwedd eu hastudiaethau.

Roedd myfyrwyr Teledu, Theatr a Pherfformiad hefyd yn rhan amlwg o'r gweithgareddau wrth i'w blwyddyn academaidd ddod i ben, gan berfformio addasiad o The Street of The Street of Crocodiles gan Complicitie fel rhan o ŵyl gerddoriaeth Ffocws Cymru.

Cewch weld rhai o weithiau ein graddedigion 2017 yn yr orielau isod.

 

“Bu llawer o siarad a chamau pendant yn ddiweddar, i ddatblygu'r syniad o ysgol gelf yr 21ain ganrif ac i ystyried ei pherthynas â'r byd.

“Rwy'n dal i gredu'n gryf nad yw creadigrwydd yn adlewyrchu'r byd yn unig - mae'n chwarae rhan gwbl hanfodol drwy unio a chreu ein byd a dangos y llwybr cywir i ni.

“Fe'm hatgoffa am hyn bob dydd yma yn fy ngwaith yn Wrecsam Glyndŵr ac rwy'n hyderus y bydd ein graddedigion yn chwarae eu rolau yn llawn wrth ddatblygu'r diwydiannau creadigol yn y rhanbarth a thu hwnt.” Alec Shepley, Pennaeth Ysgol y Celfyddydau Creadigol.

Cewch hyd i ragor o wybodaeth am yr ysgol yma.

Neu edrychwch ar ein cyrsiau israddedig neu ôl-raddedig.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top