Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Cyrsiau Israddedig

Cyrsiau Israddedig

Bydd ein cyrsiau'n rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau ymarferol arloesol ichi a fydd yn eich helpu i ddatblygu'n ymarferydd creadigol ac i lwyddo yn yr yrfa o'ch dewis. Os hoffech chi drafod unrhyw un o'n cyrsiau, dewch i ymweld â ni ar ddiwrnod agored neu ffoniwch 01978 293439.

Celf Gymhwysol

Cyfathrebu Dylunio a Chelf Ddigidol

Celf Gain

Technoleg y Cyfryngau Creadigol

 

Ysgrifennu Creadigol

Saesneg

Hanes

 

Theatr

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top