Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Ysgol y Celfyddydau Creadigol

Cyfleusterau

Ysgol gelf draddodiadol yr Ysgol yw calon ei hamgylchedd creadigol. Wedi'i lleoli yn Stryt y Rhaglaw, Wrecsam mewn adeilad Fictorianaidd godidog sydd wedi ei addasu'n stiwdios. 

Mae diwylliant artistig yn amlwg cyn gynted ag y byddwch yn mynd i mewn i'r adeilad sy'n darparu awyrgylch creadigol hamddenol sy'n meithrin cydweithio a syniadau ysbrydoledig.

Mae yna stiwdios a gweithdai pwrpasol ar gyfer y Celfyddydau Cymhwysol, Celfyddyd Gain, Animeiddio, Ffilm a Ffotograffiaeth, Dylunio Graffig a Darlunio. Mae'r cyfleusterau arbenigol yn cynnwys gweithdai pren, mannau weldio a mannau dylunio. Mae ei gweithdai cerameg yn cynnwys lleoedd gwydro a gweithfannau crochenwaith, tra bod ystafelloedd odyn ar gael yn y gweithdai gemwaith a metel. Mae yna hefyd siop gelf sy'n gwerthu deunyddiau am brisiau llawer is na'r rhai a gynigir mewn mannau eraill.

Agorwyd Canolfan gwerth £5m ar gyfer y Diwydiannau Creadigol ym Mawrth 2011 ar Gampws Wrecsam. Wedi'i sefydlu i gefnogi ein cyrsiau mewn celf, cerddoriaeth, newyddiaduraeth, y cyfryngau, teledu, ffilm a theatr, mae hefyd wedi dod yn gartref i BBC Cymru Wales yng Ngogledd Ddwyrain Cymru. 

Mae'r Ganolfan yn cynnwys stiwdios teledu a radio arloesol gyda sgrinio gwyrdd ac ystafell reoli, gweithdai 3D wedi ei dodrefnu gydag argraffydd thrachywiredd 3D, torrwr laser, argraffydd graddfa fawr, sganiwr ar raddfa fawr a sganiwr laser 3D, stiwdios dylunio a ffotograffiaeth, ystafelloedd TG gyda meddalwedd arbenigol ar gyfer animeiddio cyfrifiadurol 3D , cyfarpar Apple a chyfleusterau ôl-gynhyrchu sain a gweledol.

Mae myfyrwyr yn ennill profiad o weithio ar Glyndwr.tv,gan fanteisio ar gyfleoedd i arwain sesiynau byw a chymryd rhan yn y cynhyrchu. Mae Ysgol y Celfyddydau Creadigol hefyd yn gartref i Calon FM, gorsaf radio cymunedol gyda thrwydded FM. Mae'r orsaf yn gweithredu 24/7 ac mae'n gyfle i ddarlledu i gymuned ehangach Gogledd ddwyrain Cymru. Mae hyn o fudd mawr i ystod o gyrsiau sy'n gadael i'r myfyrwyr ennill profiad mewn gorsaf radio go iawn.

Mae Stiwdio Terry Hands, ar Gampws Wrecsam, yn lle i'r celfyddydau perfformio sy'n cael ei defnyddio gan fyfyrwyr theatr a theledu. mae ganddi ddwy stiwdio sydd âlloriau crog arbennig a thrydedd stiwdio amlbwrpas ochr yn ochr â'r offer AV diweddaraf, stiwdio llais, man crefftau cynllun agored a chwpwrdd dillad. Mae popeth wrth law i greu a gweithredu ystod eang o berfformiadau.

Mae Llyfrgell Leonard a Mary Lou Goldstein, yn llyfrgell gyfeirio dyniaethau a gwyddorau cymdeithasol pwrpasol sy'n cynnwys dros 12,000 o lyfrau ar gampws Wrecsam. Mae'r casgliad yn cynnwys yn bennaf lenyddiaeth, testunau hanes cymdeithasol a gwleidyddol, ond hefyd llyfrau ar bynciau mor amrywiol â ffotograffiaeth, pensaernïaeth, ffuglen drosedd, diwinyddiaeth ac athroniaeth.

Mae gan fyfyrwyr ar gyrsiau technoleg greadigol hefyd fynediad agored 24 awr i Stiwdio Recordio The Wall. Mae'r stiwdio sydd ar Gampws Wrecsam yn denu bandiau ac artistiaid o bob rhan o'r rhanbarth i ddefnyddio ei chyfleusterau recordio. Mae gan y cyfleuster fan berfformio, bythau drymiau a llais ac ystafell reoli o'r oriel. Mae'r holl meddalwedd ac offer arloesol ar gael i wneud i berfformiadau ddod yn fyw.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top