Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Ysgol y Celfyddydau Creadigol

Cyfleusterau

Ysgol gelf draddodiadol yr Ysgol yw calon ei hamgylchedd creadigol. Wedi'i lleoli yn Stryt y Rhaglaw, Wrecsam mewn adeilad Fictorianaidd godidog sydd wedi ei addasu'n stiwdios. 

Mae diwylliant artistig yn amlwg cyn gynted ag y byddwch yn mynd i mewn i'r adeilad sy'n darparu awyrgylch creadigol hamddenol sy'n meithrin cydweithio a syniadau ysbrydoledig.

Mae yna stiwdios a gweithdai pwrpasol ar gyfer y Celfyddydau Cymhwysol, Celfyddyd Gain, Animeiddio, Ffilm a Ffotograffiaeth, Dylunio Graffig a Darlunio. Mae'r cyfleusterau arbenigol yn cynnwys gweithdai pren, mannau weldio a mannau dylunio. Mae ei gweithdai cerameg yn cynnwys lleoedd gwydro a gweithfannau crochenwaith, tra bod ystafelloedd odyn ar gael yn y gweithdai gemwaith a metel. Mae yna hefyd siop gelf sy'n gwerthu deunyddiau am brisiau llawer is na'r rhai a gynigir mewn mannau eraill.

Mae Oriel Sycharth ar gampws Wrecsam yn arddangos gwaith artistiaid unigol a chydweithrediadau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol yn gyson. Mae'r rhain wedi cynnwys artistiaid newydd yn ogystal ag enwau cydnabyddedig sydd wedi hen ennill eu plwyt o ar draws ystod o ddisgyblaethau a chyfryngau. Nid yw ymweld â'r oriel ar gyfer ysbrydoli myfyrwyr yn unig, mae hefyd yn ganolbwynt ar gyfer y gymuned ehangach. Cewch weld gwefan yr Oriel yma.

Agorwyd Canolfan gwerth £5m ar gyfer y Diwydiannau Creadigol ym Mawrth 2011 ar Gampws Wrecsam. Wedi'i sefydlu i gefnogi ein cyrsiau mewn celf, cerddoriaeth, newyddiaduraeth, y cyfryngau, teledu, ffilm a theatr, mae hefyd wedi dod yn gartref i BBC Cymru Wales yng Ngogledd Ddwyrain Cymru. 

Mae'r Ganolfan yn cynnwys stiwdios teledu a radio arloesol gyda sgrinio gwyrdd ac ystafell reoli, gweithdai 3D wedi ei dodrefnu gydag argraffydd thrachywiredd 3D, torrwr laser, argraffydd graddfa fawr, sganiwr ar raddfa fawr a sganiwr laser 3D, stiwdios dylunio a ffotograffiaeth, ystafelloedd TG gyda meddalwedd arbenigol ar gyfer animeiddio cyfrifiadurol 3D , cyfarpar Apple a chyfleusterau ôl-gynhyrchu sain a gweledol.

Mae myfyrwyr yn ennill profiad o weithio ar Glyndwr.tv,gan fanteisio ar gyfleoedd i arwain sesiynau byw a chymryd rhan yn y cynhyrchu. Mae Ysgol y Celfyddydau Creadigol hefyd yn gartref i Calon FM, gorsaf radio cymunedol gyda thrwydded FM. Mae'r orsaf yn gweithredu 24/7 ac mae'n gyfle i ddarlledu i gymuned ehangach Gogledd ddwyrain Cymru. Mae hyn o fudd mawr i ystod o gyrsiau sy'n gadael i'r myfyrwyr ennill profiad mewn gorsaf radio go iawn.

Mae'r Ganolfan Ail Iaithar gampws Wrecsam, yn cynnig ystod o gyrsiau iaith byr drwy'r flwyddyn ar gyfer myfyrwyr a'r gymuned leol.

Mae Stiwdio Terry Hands, ar Gampws Wrecsam, yn lle i'r celfyddydau perfformio sy'n cael ei defnyddio gan fyfyrwyr theatr a theledu. mae ganddi ddwy stiwdio sydd âlloriau crog arbennig a thrydedd stiwdio amlbwrpas ochr yn ochr â'r offer AV diweddaraf, stiwdio llais, man crefftau cynllun agored a chwpwrdd dillad. Mae popeth wrth law i greu a gweithredu ystod eang o berfformiadau.

Mae Llyfrgell Leonard a Mary Lou Goldstein, yn llyfrgell gyfeirio dyniaethau a gwyddorau cymdeithasol pwrpasol sy'n cynnwys dros 12,000 o lyfrau ar gampws Wrecsam. Mae'r casgliad yn cynnwys yn bennaf lenyddiaeth, testunau hanes cymdeithasol a gwleidyddol, ond hefyd llyfrau ar bynciau mor amrywiol â ffotograffiaeth, pensaernïaeth, ffuglen drosedd, diwinyddiaeth ac athroniaeth.

Mae gan fyfyrwyr ar gyrsiau technoleg greadigol hefyd fynediad agored 24 awr i Stiwdio Recordio The Wall. Mae'r stiwdio sydd ar Gampws Wrecsam yn denu bandiau ac artistiaid o bob rhan o'r rhanbarth i ddefnyddio ei chyfleusterau recordio. Mae gan y cyfleuster fan berfformio, bythau drymiau a llais ac ystafell reoli o'r oriel. Mae'r holl meddalwedd ac offer arloesol ar gael i wneud i berfformiadau ddod yn fyw.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top