Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Grease

Y Celfyddydau Perfformio

Wedi'i leoli yn  Stiwdios Terry Hands a Chanolfan Catrin Finch, mae'r celfyddydau perfformio yma yn Ysgol y Celfyddydau Creadigol yn cyfuno'r tri maes deinamig y  teledu, theatr a pherfformio.

Mae ein haddysgu'n cyfuno cynyrchiadau drama cymhwysol gyda pherfformiadau cyhoeddus rheolaidd a chysylltiadau byw gyda'r theatr broffesiynol yn ogystal â gweithdai a dosbarthiadau meistr. Mae'r profiadau unigryw hyn yn cynnwys gwaith gydag ysgolion a grwpiau cymunedol lleol a sefydliadau'r sector cyhoeddus.

Byddwch yn dysgu popeth y mae angen ichi ei wybod am sgiliau theatr lleisiol, symudol a chorfforol gyda'r cyfle i wneud y coreograffi ar gyfer cynyrchiadau adrannol. Bydd y cyfleoedd hyn yn eich helpu i ddiwallu ystod eang o alwadau yn y diwydiannau creadigol heddiw.

Bydd y tîm addysgu ymroddedig gyda eu cefndir proffesiynol yn y theatr, teledu a pherfformio yn eich cyflwyno i'w rhwydweithiau proffesiynol eu hunain.

Gweler ein cyrsiau israddedig ac ôl-raddedig yn y maes hwn am fwy o fanylion.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top