Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Cerddoriaeth

Technoleg Cyfryngau Creadigol

Mae Technoleg Cyfryngau Creadigol yn cynnwys cyrsiau BSc yn bennaf mewn technolegau teledu, radio, sain a cherddoriaeth.
Mae pob un o'r cyrsiau hyn wedi'i leoli yn ein Canolfan y Diwydiannau Creadigol ac maen nhw'n darparu profiad cyfoethog a throchol yn archwilio technolegau cyfredol a newydd sy'n ymwneud â chynhyrchu cyfryngau creadigol, a sut y gall hyn gael ei ddefnyddio i greu cynnyrch ar gyfer llawer o ddefnyddiau. Y profiad hanfodol hwn, sy'n cynnwys prosiectau byw, yw'r hyn sy'n gwneud ein graddedigion yn ddeniadol iawn i gyflogwyr yn y byd gwaith mewn technoleg y cyfryngau creadigol, yn datblygu theori gosodiadau sain byw, newyddiaduraeth, ysgrifennu copi, hysbysebu a phob un o'r llawer o feysydd eraill y cyfryngau.

Gweler ein cyrsiau israddedig ac ôl-raddedig yn y maes hwn am ragor o fanylion.

Cadwch mewn cyswllt, dilynwch ni ar Twitter @GlyndwrCMT@GlyndwrJourno ac @GlyndwrMedia

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top