Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Cerddoriaeth

Technoleg Cyfryngau Creadigol

Mae Technoleg Cyfryngau Creadigol yn cynnwys cyrsiau BSc yn bennaf mewn technolegau teledu, radio, sain a cherddoriaeth.
Mae pob un o'r cyrsiau hyn wedi'i leoli yn ein Canolfan y Diwydiannau Creadigol ac maen nhw'n darparu profiad cyfoethog a throchol yn archwilio technolegau cyfredol a newydd sy'n ymwneud â chynhyrchu cyfryngau creadigol, a sut y gall hyn gael ei ddefnyddio i greu cynnyrch ar gyfer llawer o ddefnyddiau. Y profiad hanfodol hwn, sy'n cynnwys prosiectau byw, yw'r hyn sy'n gwneud ein graddedigion yn ddeniadol iawn i gyflogwyr yn y byd gwaith mewn technoleg y cyfryngau creadigol, yn datblygu theori gosodiadau sain byw, newyddiaduraeth, ysgrifennu copi, hysbysebu a phob un o'r llawer o feysydd eraill y cyfryngau.

Gweler ein cyrsiau israddedig ac ôl-raddedig yn y maes hwn am ragor o fanylion.

Cadwch mewn cyswllt, dilynwch ni ar Twitter @GlyndwrCMT@GlyndwrJourno ac @GlyndwrMedia

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top