Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Newyddiaduraeth

Newyddiaduraeth a'r Cyfryngau

Gall egin newyddiadurwyr ymbaratoi ar gyfer ystod eang o rolau o fewn diwydiant y cyfryngau, gyda chyrsiau a fydd yn eich arfogi â'r sgiliau amrywiol, amlgyfrwng sy'n berthnasol i amrywiaeth o yrfaoedd.

Mae ein graddau newyddiaduraeth a'r cyfryngau arloesol yn cyflwyno cyfuniad ysbrydoledig o wybodaeth ddamcaniaethol a hyfforddiant seiliedig ar ymarfer a fydd yn eich gwneud yn gyflogadwy ar draws diwydiant y cyfryngau. Mae ein darlithwyr profiadol yn weithwyr proffesiynol yn y cyfryngau a dynnwyd o fyd ddarlledu, papurau newydd, cylchgronau, y cyfryngau newydd a chysylltiadau cyhoeddus. Mae yna ystod drawiadol o gyfleusterau modern ar y safle gan gynnwys stiwdio gynhyrchu teledu blaengar, gorsaf radio gymunedol FM ac ystafelloedd amlgyfrwng llawn offer ynghyd â chyfarpar Apple Mac helaeth.

Gweler ein cyrsiau israddedig ac ôl-raddedig yn y maes hwn am fwy o fanylion.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top