Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Y Dyniaethau

Y Dyniaethau

P'un a ydych yn dewis arbenigo neu'n rhannu eich astudiaethau rhwng y pynciau cyflenwol Hanes, Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol byddwch yn mwynhau ymchwilio i'r gorffennol yn ogystal â'r presennol a'r dyfodol.

Bydd darllen a thrafod llyfrau a syniadau yn dod yn fyw drwy ein haddysgu rhagorol gan roi cyfleoedd i chi astudio astudiaethau ysgogol ar amrywiaeth o themâu gan gynnwys hanes Cymru, Prydain ac Ewrop yr Oesoedd canol, y dadeni, hanes modern a chyd-destun cymdeithasol, gwleidyddol a diwylliannol ysgrifennu boed hynny ar gyfer barddoniaeth, y sgrin, y llwyfan neu ddim ond am bleser.

Byddwch yn dod yn feddyliwr ac awdur  gwybodus, deinamig a choeth wrth i chi amlygu ystod eang o gyfleoedd gyrfaol.

Gweler ein cyrsiau israddedig ac ôl-raddedig yn y maes hwn am fwy o fanylion.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top