Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Celf a Dylunio

Celf a Dylunio

Mae pynciau Celf a Dylunio wedi eu lleoli'n bennaf yng nghartref traddodiadol hen Ysgol Celf a Dylunio Gogledd Cymru yn adeilad Stryt y Rhaglaw lle mae cymysgedd o stiwdios traddodiadol a mannau technolegol modern.

Gallwch ddewis astudio graddau israddedig yn y celfyddydau cain, y celfyddydau cymhwysol, ffilm a ffotograffiaeth, dylunio graffeg, animeiddio, dylunio gemau a darlunio a phan fyddwch yn astudio, byddwch yn cael defnyddio y gweithdai technegol mewn dylunio, 3D, argraffu a hefyd y dechnoleg ddiweddaraf yn ein Canolfan y Diwydiannau Creadigol i lawr yr heol ar y prif gampws ym Mhlas Coch. Gwaith prosiect byw ac ymchwil ystyrlon yw'r hyn sy'n gwneud ein myfyrwyr yn fwyfwy cyflogadwy.

Byddwch hefyd yn cael y cyfle i astudio graddau ôl-raddedig, gyda rhaglenni meistr y celfyddydau a addysgir a graddau ymchwil fel gradd meistr athroniaeth a doethur athroniaeth.

Felly, os ydych yn chwilio am waith neu lefelau uwch o astudio, mae Celf a Dylunio yn cynnig dyfodol cyffrous i chi.

Gweler ein cyrsiau israddedig ac ôl-raddedig yn y maes hwn am ragor o fanylion.

Cadwch mewn cyswllt â ni:

Dylunio Graffig ac Amlgyfryngau: Twitter @socagd, Instagram 'socagraphicdesignmultimedia' ac ar Facebook, Ysgol y Celfyddydau Creadigol ar Facebook

Celf Gymhwysol: Twitter @NWSADAppliedArt 

Celf Gain: @FineArtNWSAD

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top