Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Cwrdd â'r Staff

Cwrdd â'r Staff


Adrannau Academaidd

Celf a Dylunio

Celf a Dylunio

Mae pynciau Celf a Dylunio wedi'i leoli yn bennaf yng nghartref traddodiadol adeilad cyn Ysgol Celf a Dylunio Gogledd Cymru yn Stryt y Rhaglaw lle mae cyfuniad o stiwdios traddodiadol a mannau technolegol modern.

Darllen am ein staff
Technoleg Cyfryngau Creadigol

Technoleg Cyfryngau Creadigol

Mae Technoleg Cyfryngau Creadigol yn cynnwys cyrsiau BSc yn bennaf yn nhechnolegau Teledu, radio, sain a cherddoriaeth.

Darganfod mwy am ein staff
Y Dyniaethau

Y Dyniaethau

P'un a ydych yn dewis arbenigo neu rannu eich astudiaethau rhwng y pynciau cyflenwol hanes, Saesneg ac ysgrifennu creadigol byddwch yn mwynhau ymchwilio i'r gorffennol yn ogystal â'r presennol a'r dyfodol. 

Darganfod mwy am ein staff
Newyddiaduraeth a'r Cyfryngau

Newyddiaduraeth a'r Cyfryngau
Mae cyrsiau newyddiaduraeth yn cyflenwi cyfuniad ysbrydoliaethaus o wybodaeth ddamcaniaethol a hyfforddiant ymarferol, sy'n golygu bod myfyrwyr yn gyflogadwy ar draws diwydiant y cyfryngau.

Darganfod mwy am ein staff
Grease

Y Celfyddydau Perfformio
Wedi'i leoli yn Stiwdios Terry Hands a Chanolfan Catrin Finch Centre, mae'r celfyddydau perfformio yma yn Ysgol y Celfyddydau Creadigol yn cyfuno'r meysydd dynamig y teledu, theatr a pherfformio.

Darganfod mwy am ein staff
Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top