Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
CREATIVE ARTS

Ysgol Y
CELFYDDYDAU CREADIGOL

Am yr ysgol

Sioe Gelf Flwyddyn Olaf

Rydym yn rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr fynegi eu hunigoliaeth a'u meddwl creadigol


Mwy am yr ysgol

Newyddion a Digwyddiadau

image alt tag 2

Darllenwch y newyddion diweddaraf o Ysgol y Celfyddydau Creadigol ac edrych ar eu digwyddiadau.


Newyddion a digwyddiadau

Ymchwil yr Ysgol

image alt tag 3

Trosolwg o ymchwil Ysgol y Celfyddydau Creadigol.


Mwy am ymchwil yr ysgol
Astudiaethau Israddedig
Astudiaethau Ôl-raddedig
Cwrdd a'n staff
Cyfleusterau Ysgol y Celfyddydau Creadigol

Ein Cyfleusterau

Dewch i'n gweld

Dewch i ymweld â ni ar ein diwrnod agored nesaf ddydd Sadwrn, Mawrth 2.

Mae ein diwrnodau agored wedi eu cynllunio i roi blas ichi o sut beth yw astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam a rhoi cyfle ichi ddysgu llawer mwy am ein Prifysgol.

 

Gwyliwch fwy am Brifysgol Glyndŵr Wrecsam yn y fideo byr hwn (ar y dde).


Cadwch le ar ddiwrnod agored nawr

Diwrnodau a nosweithiau agored

Diwrnod Agored y Brifysgol

Diwrnodau Pwnc a Diwrnodau Blasu

Diwrnodau Blasu'r Brifysgol
Top