Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Cyrsiau Ol-raddedig

Cyrsiau Ol-raddedig

Bydd ein cyrsiau ôl-raddedig yn eich helpu i fynd â'ch gyrfa i'r lefel nesaf - p'un a ydych am arbenigo mewn maes pwnc neu gymryd cam at ymgymryd â'ch ymchwil eich hun. Os hoffech chi ddarganfod mwy am gwrs dewch i'n gweld ar un o'n nosweithiau agored, neu mewn diwrnod agored neu ffoniwch 01978 293439.

Addysg

Addysg ac Astudiaethau Plentyndod

Cyfiawnder Troseddol

Gofal Cymdeithasol

Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer

Nyrsio ac Astudiaethau Gofal Iechyd

Seicoleg

Therapïau Cyflenwol

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top