Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Cyrsiau Israddedig

Cyrsiau Israddedig

Bydd ein cyrsiau'n rhoi'r profiad ymarferol a'r wybodaeth ddiweddaraf i'ch helpu i ddatblygu gyrfa yn y maes o'ch dewis. Os hoffech chi drafod unrhyw un o'n cyrsiau'n fwy manwl dwech i ymweld â ni mewn diwrnod agored neu ffoniwch 01978 293439.

Addysg

Astudiaethau Anifeiliaid a Gwyddor Ceffylau

Astudiaethau Gofal Iechyd

Astudiaethau Plentyndod

 Cwnsela

Cyfiawnder Troseddol

Chwaraeon

Gofal Cymdeithasol

Ieuenctid a Chymuned

Meddygaeth Gyflenwol

Nyrsio cyn-gofrestru

Nyrsio ôl-gofrestru

Seicoleg

Therapi Galwedigaethol

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top