Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Ieuenctid a Chymuned

Seicoleg, Gwyddorau Bugeiliol ac Ieuenctid a Chymuned

Mae cyrsiau yn y maes hwn wedi'u hachredu gan eu corff proffesiynol perthnasol gan gynnwys achrediad y radd mewn seicoleg o Gymdeithas Seicoleg Prydain (BPS) a'r cymhwyster proffesiynol a gaiff fyfyrwyr ar y rhaglenni ieuenctid a chymuned sy'n cael eu cymeradwyo gan Safonau Hyfforddi Addysg Cymru.

O brosiectau ymgysylltu â'r gymuned, gweithgareddau lleoliad, arbrofion byw ac astudiaethau ymchwil, mae'r portffolio hwn yn ymgysylltu â'r gymuned i wella profiadau dysgu myfyrwyr ac i roi cyfleoedd ymarferol iddynt gymhwyso eu gwybodaeth mewn amgylcheddau go iawn.

Ystyrir mai Prifysgol Glynd┼Ár Wrecsam yw  “cartref gwaith ieuenctid yng Nghymru”, gan ei bod yn cynnig addysg a hyfforddiant i'r sector ieuenctid a chymuned ers dros 39 mlynedd. O'r herwydd, mae gan yr adran gysylltiadau rhagorol â chyflogwyr ar draws gogledd Cymru, gogledd orllewin Lloegr a chanolbarth Lloegr, ac mae'n gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau ar draws y sector statudol, gwirfoddol a'r trydydd sector.


Cadwch mewn cysylltiad, gallwch gael hyd i'n tîm Seicoleg ar Twitter ac i'n tîm ieuenctid a chymuned ar  Twitter.

Gweler ein cyrsiau israddedig ac ôl-raddedig  yn y maes hwn am ragor o fanylion. 

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top