Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Iechyd, Chwaraeon a Meddygaeth Gyflenwol

Iechyd, Chwaraeon a Meddygaeth Gyflenwol

Mae'r portffolio hwn yn tynnu ynghyd themâu rhyngddisgyblaethol megis gweithgarwch corfforol, iechyd, lles, therapïau cyflenwol, adsefydlu a rheoli anafiadau a hyfforddi. Gan weithio gyda phartneriaid allanol fel Cymdeithas Bêl-droed Cymru a Ffederasiwn Therapyddion Cyfannol, mae gna y portffolio hwn ffocws cadarn ar gyflogadwyedd, gan gysylltu cymwysterau proffesiynol ag astudiaeth lawn-amser.

Daw'r darlithwyr o wahanol gefndiroedd ac mae pob un ohonynt yn brofiadol yn eu maes. Maent yn ymgymryd ag ymchwil gymhwysol sy'n datblygu partneriaethau newydd ar gyfer y Brifysgol ac yn cynorthwyo sefydliadau yn yr ardal.

Gweler ein cyrsiau israddedig ac ôl-raddedig yn y maes hwn ragor o fanylion.

Cadwch mewn cysylltiad, rydyn ni ar Twitter @GUHealth.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top