Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Cwrdd â'r Staff

Cwrdd â'r Staff

Pennaeth yr Ysgol - Simon Stewart

  • Datblygu a Gwella'r Cwricwlwm: Dr Mandy Robbins
  • Partneriaeth, Arloesedd a Chyflogadwyedd: Madi Ruby
  • Dysgu ac Addysgu a Datblygu Staff: Sue Horder
  • Profiad a Chadwedd Myfyrwyr: Dr Caroline Hughes

Cwrdd â'r Staff Adrannau

Seicoleg, Gwyddorau Bugeiliol ac Ieuenctid a Chymuned

Seicoleg, Gwyddorau Bugeiliol ac Ieuenctid a Chymuned

O brosiectau ymgysylltu â'r gymuned, gweithgareddau lleoliad, arbrofion byw ac astudiaethau ymchwil, mae'r portffolio hwn yn ymgysylltu â'r gymuned i wella profiadau dysgu myfyrwyr ac yn rhoi cyfleoedd ymarferol i'w galluogi i roi eu gwybodaeth ar waith mewn amgylcheddau go iawn.

Darllen mwy am ein staff
Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top