Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Cyrsiau Ôl-raddedig

Cyrsiau Ôl-raddedig

Bydd ein cyrsiau ôl-raddedig yn eich helpu i ddatblygu'ch gyrfa i'r lefel nesaf – p#un a ydych yn dymuno cael mwy o arbenigedd mewn maes pwnc neu gychwyn ymgymryd â'ch ymchwil eich hunan. Os hoffech chi wybod mwy a gwrs dewch i'n gweld ar un o'n nosweithiau agored, dyddiau agored neu ffoniwch 01978 293439.

 

Yr Amgylchedd Adeiledig

 

Cyfrifiadura

 

Gwyddoniaeth a'r Amgylchedd

Mecatroneg

Peirianneg

Peirianeg Awyrennol a Mecanyddol

Peirianneg Fecanyddol

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top