Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Cyrsiau israddedig

Cyrsiau Israddedig

Bydd ein cyrsiau'n rhoi'r sgiliau ymarferol a'r wybodaeth ddiweddaraf a fydd yn eich helpu i gamu i'r yrfa o'ch dewis. Os hoffech chi drafod unrhyw un o'n cyrsiau yn fwy manwl, dewch i ymweld â ni ar ein diwrnod agored neu ffoniwch 01978 293439.

Astudiaethau Adeiladu a Pheirianneg Sifil

 Cyfrifiadura

 

 Gwyddoniaeth a'r Amgylchedd

 Modurol

Peirianneg Ddiwydiannol

Peirianneg Awyrennol

Peirianneg Drydanol ac Electronig

 Tai

 Ynni adnewyddadwy a Thechnolegau Cynaliadwy

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top