Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Efelychydd Hedfan

Cyfleusterau

Mae'r Ysgol yn ymfalchïo yn ei gyfleusterau diwydiant perthnasol y gall eu cynnig i fyfyrwyr ac ymchwilwyr.

Peirianneg

Mae gan faes peirianneg amrywiaeth eang o offer a chyfleusterau arbenigol sy'n galluogi myfyrwyr ac ymchwilwyr i brofi a datblygu senarios ac amgylcheddau gweithio.

Ar gampws Plas Coch mae Efelychydd Hedfan o'r radd flaenaf sy'n galluogi myfyrwyr i  ddylunio a phrofi eu hawyrennau eu hunain gan ddefnyddio damcaniaethau peirianegol. Mae yna hefyd gyfleusterau twnnel gwynt issonig a supersonig a phecynnau efelychu hedfan fel hyfforddwr FLITE, RANT navaids a Boeing 747. Mae myfyrwyr hefyd yn cael y cyfle i weithio ar awyrennau injan jet yn yr awyrendy ar y campws a labordy dynameg thermo-hylifiau llawn offer gan gynnwys olwyn pelton a thyrbin francis gwbl weithredol.

Mae yna gyfleuster Prototeipio Cyflym o safon ddiwydiannol (dull dyddodiad wedi'i asio) sy'n galluogi dyluniadau i ddod yn fyw a'r dylunio â chymorth cyfrifiadur diweddaraf, meddalwedd dadansoddi ac efelychu, gan gynnwys ANSYS, AutoCAD, Pro Engineer, Abaqus, MATLAB a Simulink. 

Mae gan fyfyrwyr fynediad i weithdy chwaraeon modur arbenigol yn ogystal â gweithdy cynhyrchu safon diwydiant er mwyn datblygu profiad o ddefnyddio peiriannau.

Mae yna nifer o labordai dylunio â chymorth cyfrifiadur, labordai electroneg modern, smeddalwedd efelychu systemau gweithgynhyrchu arbenigol, labordy offer safon diwydiant. Mae yna hefyd ganolfan gefnogaeth mathemateg benodol i fyfyrwyr. 

Cyfleusterau cyfrifiadurol

Mae gan faes gyfrifiadura nifer o labordai TG newydd eu hadnewyddu, gan gynnwys labordy arbenigol syd wedi ei neilltuo i rwydweithio cyfrifidurol ar Gampws Plas Coch yn ogystal â stiwdio arbenigol ar gyfer datblygu gemau cyfrifiadurol sydd wedi ei neilltuo i ddylunio a chynhyrchu. Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o dechnolegau caledwedd a meddalwedd sy'n ymwneud â rhyngweithio ac efelychu cyfrifiadurol dynol lle gallant ddatblygu rhyngwynebau deallus ar gyfer gemau a realiti rhithwir gyda phwyslais arbennig ar gynnyrchu ar gyfer pobl ag anableddau corfforol neu ddysgu.

Mae'r adran yn ymfalchïo yn ei Chromen Drochol, amgylchedd a elwir fel arfer yn ‘cromen lawn’, sef man 360 gradd dafluniedig sydd yn, drwy gyfuno technolegau eraill yn darparu'r templed i ddefnyddio ystod o senarios hyfforddi unigryw. Defnyddir y llwyfan prototeipio electronig (Arduino) i ymgorffori ffyrdd newydd ac arloesol o ymgysylltu a gwella amgylchoedd i greu amgylcheddau llawn profiadau synhwyraidd (tebyg i brofiad sinema 4D).

Mae meddalwedd safon Diwydiant megis Adobe Creative Cloud ac Autodesk Suite ar gael ar gyfer creu tafluniau 2D a 3D a chynnwys clywedol.

Mae gan Ganolfan y Diwydiannau Creadigol, sydd hefyd ar Gampws Plas Coch, cyfarpar cyfryngau cwbl integredig, stiwdio cynhyrchu teledu a chyfleusterau sydd wedi eu hachredu gan Apple.

Gwyddoniaeth

Un o'r uchafbwyntiau i fyfyrwyr yw Labordy Gwyddoniaeth Fforensig y Brifysgol, sydd wedi ei leoli ar Gampws Plas Coch. Mae hyn yn galluogi i ffug olygfeydd troseddol gael eu sefydlu er mwyn profi sgiliau'r myfyrwyr a'u rhoi wrth wraidd senarios.

Yn ogystal, mae gan y Brifysgol yr unig fferm gorff yng Nghymru ar gyfer astudiaethau taponomeg ac ymchwil (astudiaeth o organebau pydru a sut maent yn ffosileiddio).

Mae gan fyfyrwyr fynediad i labordai dadansoddi cemegol ac offerynol pwrpasol sy'n rhoi profiad ymarferol iddyn nhw o offer labordai modern. 

Yr Amgylchedd Adeiledig

Mae lle mewn stiwdio sydd wedi ei neilltuo i elfennau dylunio cyrsiau yr amgylchedd adeiledig gan gynnwys technoleg dylunio pensaernïol ac mae gan fyfyrwyr fynediad i'r meddalwedd Dylunio â Chymorth Cyfrifiadur diweddaraf megis AutoCAD Revit a SketcUp, yn ogystal ag adnoddau gwybodaeth ddigidol.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top