Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Cwrdd â'n Staff

Cwrdd â'n Staff

 • Pennaeth Cyswllt Seilwaith a Chyfleusterau - Reg Holme
 • Pennaeth Cyswllt Ansawdd a Safonau - Jane Richardson
 • Pennaeth Cyswllt Recriwtio, Profiad, Dargadw a Chyflogadwyaeth Myfyrwyr - John Worden

Athrawon

 • Athro Mewn Technoleg Awyrofodol - Alison McMillan
 • Professor mewn Ffotoneg Gymhwysol - Hans Bjelkhagen
 • Professor mewn Ffototoneg Gymhwysol - David Brotherton-Ratcliffe
 • Athro Peirianneg Cyfansoddion - Richard Day
 • Athro Dyfodol Cyfrifiadura - Vic Grout
 • Athro Rhyngweithio Cyfrifiadurol-Dynol - Richard Picking
 • Athro Cemeg Polymer a Choloid - Peter Williams

Darllenyddion

 • Darllenydd mewn Cyfrifiadura - Stuart Cunningham
 • Darllenydd mewn Peirianneg Drydanol - Yuriy Vagapov
 • Darllenydd mewn Peirianneg a Gwyddonaieth Gymhwysol - Ardeshir Osanlou
 • Darllenydd mewn Cyfrifiadura - Bo Liu

Adrannau Academaidd

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top