Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Ysgolion Academaidd

Ysgolion
Academaidd

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam Glyndwr wedi'i rhannu'n bedair ysgol academaidd. Ymhob ysgol academaidd mae nifer o adrannau a chanddynt staff a chyfleusterau arbenigol.

Top