Myfyrwyr Aeddfed

Myfyrwyr
Aeddfed

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam Glyndwr wedi'i rhannu'n bedair ysgol academaidd. Ymhob ysgol academaidd mae nifer o adrannau a chanddynt staff a chyfleusterau arbenigol.

Top