Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Saffron Grover

Cyfarwyddwr Cyswllt Cyfathrebu, Marchnata, Recriwtio a Derbyniadau

Mae Saffron yn weithiwr proffesiynol marchnata sydd â dros 20 mlynedd o brofiad ar draws ystod eang o sectorau busnes, gan gynnwys nwyddau traul a werthir yn gyflym (FMCG), marchnata modurol a chorfforaethol. Yn ystod y cyfnod hwn datblygodd Saffron sgiliau drwy ochr y cleient ac asiantaethau gan gynnwys rheoli brand, sgiliau digidol, cyfathrebu, sgiliau cyfryngau a chysylltiadau, e-fasnach, rheoli prosiectau, datblygu cynnyrch a marchnata uniongyrchol. Mae hi wedi treulio'r 9 mlynedd diwethaf yn y sector addysg uwch.  

Ymunodd Saffron â'r Brifysgol ym mis Tachwedd 2015 i arwain yr adran Cyfathrebu, Marchnata, Recriwtio a Derbyniadau oedd newydd gael ei sefydlu, sydd hefyd yn ymgorffori dylunio, argraffu a chyn-fyfyrwyr. Mae hi'n gyfrifol am arwain ei thîm i yrru lleoli brand y brifysgol a'i phortffolio i gynulleidfa amrywiol yn unol â Fframwaith Strategol y Brifysgol.

Aelod o'r Sefydliad Rheolaeth Siartredig ac yn Rheolwr Siartredig.

Top