Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Professor Maria Hinfelaar

Yr Athro Maria Hinfelaar

Is-Ganghellor a Phrif Weithredwr
Gyrfa broffesiynol

Ar 1af Ebrill 2016, daeth Maria i'w swydd yn Is-Ganghellor a Phrif Weithredwr ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam. Mae hi'n dod yn wreiddiol o'r Iseldiroedd ac mae wedi treulio nifer sylweddol o flynyddoedd yn byw ac yn gweithio mewn gwledydd Saesneg eu hiaith.

Ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, nod Maria yw cynyddu nifer y myfyrwyr a chyrfhau cysylltiadau gyda diwydiant a'r gymuned, yn unol â'r Fframwaith Strategol a fabwysiadwyd gan y Bwrdd sy'n gosod PGW yn sefydliad anghori o, ac ar gyfer Gogledd Cymru. Mae ganddi hefyd uchelgais i ehangu'r cyfleusterau menter, arloesedd a deori a gynigir gan y Brifysgol. Mae'n aelod o Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, Bwrdd Cynghrair Mersi-Dyfrdwy a Chyngor Busnes Gogledd Cymru. Yn ogystal â hyn, hi yw'r enwebai Prifysgolion Cymru ar fwrdd yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer y DU (QAA).

Ymunodd Maria â'r Brifysgol ar ôl cyfnod llwyddiannus yn Llywydd a Phrif Swyddog Cyfrifyddu Sefydliad Technoleg Limerick (LIT) yn Iwerddon. Roedd hi'n goruchwylio datblygiad sylweddol y Sefydliad, gan gynyddu cofrestriadau i bron 7000 o fyfyrwyr a chan ychwanegu lleoliadau campws yn Limerick a Tipperary. Yn debyg i PGW, mae LIT yn cynnig rhaglenni israddedig ac uwchraddedig ym meysydd Celf a Dylunio, Gofal Cymdeithasol, Chwaraeon, Twristiaeth a Lletygarwch, Gwyddoniaeth, Peirianneg a Thechnoleg Gwybodaeth.

Yn ei swyddi blaenorol yn Iwerddon a'r Iseldiroedd, denodd Maria gyllid sylweddol gan asiantaethau ariannol a diwydiannau amrywiol ar gyfer prosiectau mynediad, arloesi addysgu a dysgu ac ar gyfer ymchwil gymhwysol ac mae hi'n hyderus bod y potensial yn bodoli o fewn PDW i gyflawni llwyddiannau yn y meysydd hyn hefyd.

 

Addysg a chyhoeddiadau

Gradd B.A. (Anrh) mewn Iaith a Llenyddiaeth Saesneg, Prifysgol Leiden, Yr Iseldiroedd.

Gradd M.A. mewn Saesneg Diweddar a Llenyddiaeth Americanaid, Prifysgol Caerlyr, DU.

Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg, Prifysgol Caerlyr, DU.

Ph.D a roddwyd yn 2004, ac a gyhoeddwyd yn llyfr dan yr enw Key Success Factors in International Retailing, Prifysgol Maastricht, Yr Iseldiroedd.

Mae Maria yn fyfyrwraig raddedig o Raglen Prif Reolwyr Sefydliad Arweinyddiaeth y DU ac yn Gymrawd o'r Academi Addysg Uwch.

Mae hi wedi cyhoeddi erthyglau amrywiol mewn cyfnodolion ar bwnc manwerthu rhyngwladol; yn gynnar yn ei gyrfa ysgrifennodd werslyfrau Saesneg Busnes a ddefnyddir yn helaeth yn yr Iseldiroedd drwy addysg bellach ac addysg uwch y wlad. Mae ei chyhoeddiadau ymchwil rhyngwladol diweddar yn cwmpasu polisi addysg uwch Iwerddon a chydweithredu, cynghreiriau a chyfuniadau yn y sector.

Pwynt arall i'w nodi: Mae Maria'n feiciwr brwd a gymerodd ran mewn rasys ffordd yng Ngwlad Belg a'r a'r Iseldiroedd dros nifer o flynyddoedd. Mae hi'n mwynhau archwilio golygfeydd hardd Gogledd Cymru ar ei beic rasio, gyda'i gŵr Graham.

Top