Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Lynda Powell

Lynda Powell

Cyfarwyddwr Gweithrediadau


Cafodd Lynda Powell ei phenodi i swydd Cyfarwyddwr Gweithrediadau ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam ym mis Medi 2014 ac mae'n gyfrifol am arweinyddiaeth strategol ystod eang o Wasanaethau Proffesiynol gan gynnwys Ystadau a Gwasanaethau Campws, Iechyd a Diogelwch, Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr a TG ac Adnoddau Dysgu.

Yn ogystal â hyn, mae gan Lynda rôl allweddol mewn perthynas â trefniadau parhad cynllunio a busnes argyfwng y Brifysgol a hi yw cynrychiolydd y Brifysgol ar y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn Wrecsam. Mae hi hefyd yn Gyfarwyddwr ar ddau o is-gwmniau'r Brifysgol: Glyndwr Innovations Cyf a North Wales Science, yn ogystal â bod yn aelod o'r Sefydliad Lletygarwch.

Ar ôl graddio o Goleg Blackpool and the Fylde gyda HND mewn Rheoli Sefydliadol, Gwestai ac Arlwyo, gwnaeth Lynda barhau â'i hastudiaethau gan gwblhau MBA oddi wrth Brifysgol Cymru yn 2007.

Ar ôl treulio dros 16 o flynyddoedd yn gweithio ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam mewn nifer o swyddi strategol a gweithredol, mae gan Lynda deyrngarwch cryf i'r sefydliad ac mae'n ymroddedig i greu amgylchedd newydd, bywiog a chanddo ffocws ar y gymuned sy'n cefnogi ac yn cyfoethogi bywydau eu myfyrwyr a'u staff.

Mae Lynda'n byw yng Nghilgwri  gyda'i gwr Dennis ac mae ganddynt dri mab ac un wyres.  

Mae cefndir Lynda yn y diwydiant lletygarwch wedi arwain at hoffter o winoedd da ond mae hyn yn gael ei gydbwyso drwy fynd i'r gampfa'n rheolaidd er mwyn bwrw iddi ar y felin draed!

Top