Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Louise Medlam

Cofrestrydd Academaidd

 

Penodwyd Louise yn Gofrestrydd Academaidd ym mis Tachwedd 2014. Mae hi'n gyfrifol am arweinyddiaeth strategol a rheolaeth weithredol Cofrestrfa Academaidd y Brifysgol, sy'n darparu'r weinyddiaeth ganolog ar gyfer rhaglenni academaidd a myfyrwyr y Brifysgol. Mae'r Gofrestrfa Academaidd yn helpu i sicrhau bod y Brifysgol yn cydymffurfio â fframweithiau a deddfwriaeth erheoleiddio a statudol allanol, ac mae'n cyfrannu at brofiad myfyrwyr ardderchog drwy ddarparu strwythurau llywodraethu a phrosesau gweithredol i gefnogi cylch bywyd y myfyrwyr yn ei gyfanrwydd o gofrestru i raddio.  

Gan ymuno â'r Brifysgol yn wreiddiol yn 2007  pan oedd dal yn NEWI, mae Louise wedi gwasanaethu fel Cofrestrydd Cyfadran a Chofrestrydd Ysgol, a chyn hynny bu'n gweithio yn y gofrestrfa academaidd ym Mhrifysgol Caer. Gyda chefndir mewn dylunio cerameg, graddiodd Louise o Polytechnic Swydd Stafford gyda BA (Anrh) Dylunio yn 1990, ac yna cwblhaodd TAR ym Mholytechnic  CaerlÅ·r ym 1991, gan ennill statws athro cymwys. Gwnaeth hi gyfuno cynhyrhu ei chrochenwaith ei hun gyda swyddi darlithio mewn celf a dylunio yn AB ac AU am 10 mlynedd, cyn dod yn Gofrestrydd Cynorthwyol yng Ngholeg Gorllewin Swydd Gaer. Yn fwy diweddar mae Louise wedi ennill Diploma Ôl-radd mewn Arweinyddiaeth, Rheolaeth a Gweinyddu Addysg Uwch ac mae bellach yn gweithio tuag at MSc. Mae hi'n aelod o Gymdeithas Gweinyddwyr y Brifysgol a'r Cyngor Cofrestryddion Academaidd.

Top