Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
David Elcock

David Elcock

Cyfarwyddwr CyllidYmunodd David â Phrifysgol Glynd┼Ár Wrecsam ym mis Mawrth 2016 fel Cyfarwyddwr Cyllid. Mae'n gyfrifol am holl agweddau ariannol strategol y Brifysgol ac mae'n chwarae rhan allweddol yn nhermau dyrannu adnoddau, monitro perfformiad ac adrodd i'r Bwrdd.   

Yn gyfrifydd cymwys ac yn aelod o Sefydliad Siartredig y Cyfrifrwyr Rheoli A Sefydliad Siartredig Cyllid a Chyfrifeg Gyhoeddus, roedd David yn gweithio mewn Llywodraeth Leol cyn ymuno â chwmni Ymgynghorol o fri rhyngwladol fel Cyfarwyddwr Gweithrediadau. Dilynwyd hyn gan gyfnod pum mlynedd yn Gyfarwyddwr Cyllid mewn cwmni cyfyngedig preifat Technoleg ac Ymchwil.

Mae sgiliau David yn canolbwyntio ar gyllid a gweithrediadau yn y sectorau cyhoeddus a phreifat. Mae ganddo wybodaeth helaeth o drefn lywodraeth ac anghenion rheoli'r sector cyhoeddus, ar y cyd â'i grewbyll busnes sector preifat a phrofiad ymgynghorol. 

Top