Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Cofrestr o Fuddiannau’r Uwch Bwyllgor Gwaith 2012/13

Cofrestr Buddiannau’r Pwyllgor Gwaith 2014/15

Cedwir y gofrestr yma gan yr Uwch Swyddog Gweithredol.

Er mwyn sicrhau fod busnes cyhoeddus yn cael ei reoli’n gywir ac yn unol â’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, gofynnir i Sefydliadau gynnal cofrestr buddiannau pob aelod o’r Pwyllgor Gwaith, a sicrhau ei bod ar gael yn gyhoeddus. Bob blwyddyn, gwahoddir y Pwyllgor Gwaith i ddatgan unrhyw fuddiannau a allai wrthdaro â buddiannau’r Brifysgol neu unrhyw fuddiannau eraill y gallant ddymuno eu datgan. Mae’r gofrestr hon yn cynnwys datganiadau a dderbyniwyd hyd at 31ain Gorffennaf 2014.


EnwBuddiannau a ddatganwyd

Yr Athro Peter Excell

 

Dirprwy Is-Ganghellor

Gwraig: Coleg Feversham, Bradford (ysgol uwchradd wirfoddol gymorthedig); athrawes.
Mab: Coleg Prifysgol Llundain. Swyddog Cynfyfyrwyr.
Merch: Gwasanaeth Iechyd Gwladol, Hampshire; nyrs.
Perthnasau agos eraill i gyd wedi ymddeol.
Aelod: Cymrawd o’r Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg.
Cymrawd o Gymdeithas Gyfrifiadurol Prydain.
Cymrawd o’r Academi Addysg Uwch.
Aelod o’r Undeb Prifysgolion a Cholegau.
Aelodaeth o Bwyllgorau: Pwyllgor Gwaith Cyngor Athrawon Coleg Peirianyddol (y DU).
Pwyllgor y DU ac Iwerddon, Cymdeithas Oblygiadau Cymdeithasol Technoleg.
Pwyllgor Rhwydwaith Proffesiynol ar Electromagneteg y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg.
Gwraig: Aelod o’r Gymdeithas Athrawon a Darlithwyr.

David E Roberts

 

Cyfarwyddwr Cyllid Dros Dro

Aelod: ICAEW; Sefydliad y Cyfarwyddwyr; Aelod o Ymddiriedolwyr Cefnogwyr Wrecsam a Deiliad Tocyn Tymor gyda CPD Wrecsam.

Lynda Powell

 

Cyfarwyddwr Gweithrediadau

Ysgrifennydd Cwmni Arloesiadau Glyndŵr Cyfyngedig;
Optic Glyndŵr Cyfyngedig; Ysgol Reolaeth a Gwyddoniaeth Prifysgol Glyndŵr Llundain; Daliadau Prifysgol Glyndŵr Cyf..
Cymrawd o’r Sefydliad Siartredig Cyfrifwyr Rheolaeth.
Rhoddion: Cynrychioli’r Brifysgol yn Nawns Ruddgoch Elusen Hosbis Tŷ Eos gyda’i Wraig; Dau docyn ar gyfer gêm bêl-droed Dinas Caerdydd yn erbyn Southampton; Tocyn ar gyfer gêm Cymru yn erbyn Montenegro (Dan 21) yn Wrecsam.

Yr Athro Brian Foxon

Cyfarwyddwr Gweithrediadau RhyngwladolDim i’w Ddatgan.

Top