Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Caroline Gray

Cyfarwyddwr, Canolfan Dechnoleg OpTIC, Llanelwy

Yn cael ei chyflogi ar hyn o bryd fel gan Brifysgol Glynd┼Ár fel Cyfarwyddwr yn eu cyfleuster yn Llanelwy, Canolfan Dechnoleg OpTIC sy'n gyfleuster busnes a deori pwrpasol sydd wedi'i leoli yng nghanol coridor yr A55. Mae ganddi gefndir cryf ar lefel Rheoli a Chyfarwyddwr ar gyfer rhaglenni a chwmnïau diwydiannol technegol iawn sydd wedi eu seilio ar dechnoleg yn y diwydiant Optegol yn y DU a thramor.

Graddiodd mewn Ffiseg o LJMU, a gweithiodd yn y diwydiant Optegol am  fwy na 30 mlynedd gan arbenigo mewn cynhyrchu a phrofi cydrannau optegol, yn benodol Peiriannu Diamwnt Pwynt Unigol a phrosesu/gloywi optegol a reolir gan rheoli rhifiadol cyfrifiadurol (CNC).

Mae wedi gweithio i Pilkington Visioncare, Pilkington Space Technology (technegol), Optics and Vision (ymgynghoriaeth dylunio optegol), Phoenix Optical Technologies (Rheolwr Gyfarwyddwr a Chyfarwyddwr Technegol), a bu'n gweithredu fel Rheolwr Prosiect ymgynghorol (trwy eu Hymgynghoriaeth Dechnegol ei hun, Optics Knowhow Cyf.) ar gyfer prosiect ESO yng Nghanolfan OpTIC a oedd wedi cyflwyno'n llwyddiannus egmentau drych prototeip ar gyfer prif ddrych y Telesgop ESO ELT.

Top