GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Cymrodoriaethau er Anrhydedd 1992 - hyd heddiw

 

Ers 1992, rhoddwyd nifer sylweddol o Gymrodoriaethau er Anrhydedd i unigolion sydd wedi gwneud cyfraniad eithriadol ym meysydd eang addysg, diwydiant a gwasanaeth cyhoeddus. Mae pawb sy’n derbyn y wobr wedi helpu neu wedi dylanwadu ar ddatblygiad y Brifysgol.

Clicwich ar y dyddiau isod er mwyn chwilio fesul blwyddyn.

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2017

Brian Howes OBE

Am ei wasanaethau i'r Brifysgol

Nathan Lee Davies

Am ei wasanaethau i hawliau pobl anabl

Shani Rhys James MBE

Am ei gwasanaethau i Gelf

Bruce Roberts

Am ei wasanaethau i'r Brifysgol

Colette Bleakley

Am ei gwasanaethau i'r Brifysgol

Mervyn Cousins

Am ei wasanaethau i'r Brifysgol

Julia Grime

Am ei gwasanaethau i'r Brifysgol

Professor Rhys Vaughan Williams

Am ei wasanaethau i beirianneg

2016

Joy Kent

Am ei gwasanaethau'n hyrwyddo cyfraniad cadarnhaol benywod i economi Cymru

Colin Jackson CBE

Am ei wasanaethau i chwaraeon

Dr. Prydwen Elfed-Owens

Am ei gwasanaethau i addysgu a'r iaith Gymraeg

Andrew Cheetham

Am ei wasanaethau i fusnes

Professor Graham Upton

Am ei wasanaethau i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Jon Earp

Am ei wasanaethau i beirianneg

2015

Yr Arglwydd Newborough

Am ei wasanaethau i'r Amgylchedd

Peter Davies

Am ei wasanaethau i Gynaliadwyedd

Sir John T Houghton

Am ei wasanaethau i Wyddoniaeth

James Wharton

Am ei wasanaethau i'r Cyfryngau

Ben Johnson

Am ei wasanaethau i Gelf

Bedwyr Williams

Am ei wasanaethau i Gelf

--------------------------------------------------------------

2014

Mr Mario Kreft
Am ei wasanaethau i ofal cymdeithasol

Mr Robbie Savage
Am ei wasanaethau i chwaraeon

Mr Allan McCall
Am ei wasanaethau i fusnes

Mr Tim Baker
Am ei wasanaethau i'r celfyddydau

Mr Askar Sehibani
Am wasanaethau i fusnes

--------------------------------------------------------------

2013

Mr Brian Percival
Am ei wasanaethau i'r diwydiant ffilm

Y Gwir Barchedig a'r Gwir Anrhydeddus Barwn Williams o Ystumllwynarth – Rowan Williams
Am ei wasanaethau i gyfiawnder cymdeithasol

Dr Graham Jackson
Am ei wasanaethau i ddiwydiant

Yr Athro Kate Sullivan
Am ei gwasanaethau i Brifysgol Glyndŵr

Mr Michael Cant
Am ei wasanaethau i Brifysgol Glyndŵr

Yr Athro Peter Toyne CBE
Am ei wasanaethau i Brifysgol Glyndŵr

--------------------------------------------------------------

2012

Y BARNWR PHILIP HUGHES
Am ei wasanaethau i Brifysgol Glyndŵr

MALCOLM THOMAS
Am ei wasanaethau i Brifysgol Glyndŵr

LINDSAY EVANS
Am ei wasanaethau i'r celfyddydau

DAVID WATKINS MBE
Am ei wasanaethaui rygbi

GILLIAN CLARKE
Am ei gwasanaethau i lenyddiaeth

TOM JAMES
Am ei wasanaethau i chwaraeon;

BEVERLEY JONES
Am ei gwasanaethau i chwaraeon

--------------------------------------------------------------

2011

SYR JOHN SHORTRIDGE KC
Am ei gyfraniad i lywodraeth ddatganoledig yng Nghymru

Y FONESIG JOCELYN BELL BURNELL
Am ei gwasanaethau i wyddoniaeth

YR ATHRO JOHN DRAKAKIS
Am ei wasanaethau i addysg

(Y diweddar) YR ATHRO LEONARD GOLDSTEIN
Am ei wasanaethau i addysg

MALCOLM WALKER
Am ei wasanaethau i fusnes

ROBERT (BOB) HILL
Am ei wasanaethau i addysg

YR ATHRO IGOR FEDOROV
Am ei wasanaethai i'r Brifysgol mewn Cysylltiadau Rhyngwladol

--------------------------------------------------------------

2010

T JAMES JONES
Am ei gyfraniad rhagorol i ddiogelu’r iaith Gymraeg

ANN ATKINSON
Am ei gwasanaethau i gerddoriaeth

BARRIE JONES
Am ei wasanaethau i newyddiaduraeth ac addysg

CYNG. ARWEL JONES (Ymadawedig)
Am ei gyfraniad i addysg a’r iaith Gymraeg

RUSSELL BROMLEY
Am ei gyfraniad i gysylltiadau rhwng prifysgol a diwydiant

------------------------------------------------------------

2009

DR HAYDN EDWARDS
Am ei wasanaethau i Addysg

CATRIN FINCH
Am ei gwasanaethau i fywyd cerddorol Cymru

YR ATHRO ALBERT SASSON
Am ei wasanaethau i Addysg a’r Gwyddorau

MR JEREMY HUW WILLIAMS 
Am ei wasanaethau i Gerddoriaeth

MR JOHN ARBUTHNOTT
Am ei wasanaethau i’r Brifysgol

Y GWIR ANRHYDEDDUS PAUL MURPHY
Am ei wasanaethau i Lywodraeth yng Nghymru ac yn y Deyrnas Unedig.

SWYDD MAER ANRHYDEDDUS WRECSAM
Am wasanaethau Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i’r Brifysgol.

SWYDD CADEIRYDD SIR Y FFLINT
Am wasanaethau Cyngor Sir y Fflint i’r Brifysgol.

SWYDD CADEIRYDD SIR DDINBYCH
Am wasanaethau Cyngor Sir Ddinbych i’r Brifysgol.

Y GWIR BARCHEDIG EDWIN REGAN ESGOB WRECSAM
Am wasanaethau i’r Brifysgol a’r Gymuned

YR ATHRO JOHN LAST
Am wasanaethau i’r Brifysgol fel cyn-aelod o Fwrdd y Llywodraethwyr a gynorthwyodd y Brifysgol i gael Teitl Prifysgol.

YR ATHRO KATHARINE PERERA
Am wasanaethau i’r Brifysgol fel cyn-aelod o Fwrdd y Llywodraethwyr a gynorthwyodd y Brifysgol i gael Teitl Prifysgol.

EI ANRHYDEDD Y BARNWR ROGER DUTTON
Am wasanaethau i’r Brifysgol fel cyn-aelod o Fwrdd y Llywodraethwyr a gynorthwyodd y Brifysgol i gael Teitl Prifysgol.

BASIL TOWERS
Am wasanaethau i’r Brifysgol fel cyn-aelod o Fwrdd y Llywodraethwyr a gynorthwyodd y Brifysgol i gael Teitl Prifysgol.

ALDHAM ROBARTS
Am wasanaethau i’r Brifysgol fel cyn-aelod o Fwrdd y Llywodraethwyr a gynorthwyodd y Brifysgol i gael Teitl Prifysgol.

PETER PURDOM
Am wasanaethau i’r Brifysgol fel cyn-aelod o Fwrdd y Llywodraethwyr a gynorthwyodd y Brifysgol i gael Teitl Prifysgol.

ROGER DAVIES
Am wasanaethau i’r Brifysgol fel cyn-aelod o Fwrdd y Llywodraethwyr a gynorthwyodd y Brifysgol i gael Teitl Prifysgol.

TERRY BURMAN
Am wasanaethau i’r Brifysgol fel cyn-aelod o Fwrdd y Llywodraethwyr a gynorthwyodd y Brifysgol i gael Teitl Prifysgol.

CHRIS BURGOYNE 
Am wasanaethau i’r Brifysgol fel cyn-aelod o Fwrdd y Llywodraethwyr a gynorthwyodd y Brifysgol i gael Teitl Prifysgol.

--------------------------------------------------------------

2008

Y GWIR ANRHYDEDDUS RHODRI MORGAN AC
Am ei wasanaethau i Addysg Brifysgol yng Nghymru

NORMAN SHARP
Am ei wasanaethau i Addysg

MICHAEL OWEN
Am ei wasanaethau i Chwaraeon

YR ATHRO ALEXANDER CHERNIKOV
Am ei gyfraniad sylweddol i addysg fyd-eang

ANNE ELLIS 
Am ei gwasanaethau i Chwaraeon

--------------------------------------------------------------

2007

SIR WILLARD WHITE
Am ei wasanaethau i gerddoriaeth a NEWI

(y diweddar) MAURICE COCKRILL
Am ei gyfraniad i’r Celfyddydau

JOHN KENWORTHY
Mewn cydnabyddiaeth o’i ymrwymiad a’i lwyddiant parthed Addysg Uwchradd ac ysgolion ffydd yn Wrecsam a Chymru

DR ROY BICHAN
Am ei gyfraniad i ddiwydiant yng Ngogledd Cymru

YR ATHRO MAOTIAN FANG
Am ei wasanaethau i NEWI wrth gefnogi cysylltiadau rhwng NEWI a China

SYR GEORGE CASTLEDINE
Am ei gyfraniad i Nyrsio

YR ATHRO CLARE WILKINSON
Am ei gwasanaethau i ymchwil feddygol yng Nghymru

MIKE PETERS
Am ei waith yn y gymuned------------------------------------------------------------

2006

SARA SUGARMAN
Am ei gwasanaethau i ffilm

YR ATHRO BIMAL BHOWMICK
Am ei wasanaethau i addysg feddygol yng Nghymru

YR ATHRO DAVID MURRAY
Am ei wasanaethau i addysg uwch

YR ATHRO MARTIN KEMP
Am ei wasanaethau i Gelf

DR MICHAEL COLLINS
Am ei wasanaethau i lenyddiaeth

PAUL HIGGINSON
Am ei wasanaethau i’r diwydiant ffilm ac i NEWI

DR PETER RUTHERFORD
Am ei wasanaethau i NEWI a’r proffesiwn meddygol yng ngogledd-ddwyrain Cymru

------------------------------------------------------------

2005

JOEY JONES
Am ei wasanaethau i chwaraeon.

COLIN TIVEY
Am ei wasanaethau i’r diwydiant ceir.

Y FONEDDIGES JANET JONES DL
Am ei gwaith gwirfoddol ledled Cymru a Lloegr.

ANNESLEY WRIGHT OBE
Am ei wasanaethau i NEWI a gweithgynhyrchu.

--------------------------------------------------------------

2004

BRENDA SMITH
Am ei gwasanaethau i addysg.

MENNA RICHARDS
Am ei gwasanaeth i’r diwydiant darlledu yng Nghymru.

DAI DAVIES 
Am ei wasanaethau i’r diwydiant bwyd.

JOHN TROTH 
Am ei wasanaethau i lywodraethu sefydliadol.--------------------------------------------------------------------

2003

DEREK GRIFFIN

Am ei wasanaethau i Wrecsam a llywodraeth leol yng Ngogledd Cymru.

ANDREW GREEN
Am ei wasanaethau i ddatblygiad llyfrgelloedd addysg uwch a Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

ALFRED FISHER 
Am ei wasanaethau i ddylunio gwydr a phensaernïaeth.

HELEN FIELD
Am ei gwasanaethau i gerddoriaeth.

------------------------------------------------------------

2002

TERRY HANDS
Am ei wasanaethau i’r theatr a’r celfyddydau

YR ATHRO ANDREW WALKER
Am ei wasanaethau i ddiwydiant

MARK HUGHES
Am ei wasanaethau i bêl-droed yng Nghymru

SANDY MEWIES 
Am ei gwasanaethau i NEWI a thref Wrecsam

----------------------------------------------------------------

2001

BRIAN FLEET
Am ei wasanaethau i ddiwydiant

(Y diweddar) SYR KYFFIN WILLIAMS OBE
Am ei wasanaethau i gelf

(Y diweddar) DR NEVILLE WHITEHEAD OBE
Am ei wasanaethau i chwaraeon yng Nghymru

BRIAN FLYNN
Am ei wasanaethau i chwaraeon a thref Wrecsam

----------------------------------------------------------------

2000

ANTHONY DREW 
Am ei wasanaethau i fusnesau, arloesi a hyfforddiant busnes yn ardal Gogledd Cymru

SEAN DYKE
Am ei wasanaethau i ddiwydiant a datblygiad Cynghorau Hyfforddiant a Menter

TERRY GARNER 
Am ei wasanaethau i NEWI ac i addysg yn Wrecsam

MALDWYN JONES 
Am ei wasanaethau i NEWI ac i ddarpariaeth iechyd yn yr ardal leol

GODFREY WILLIAMS
Am ei wasanaethau i NEWI ac i ddarlledu ac i’r gymuned yn Wrecsam

---------------------------------------------------------------

1999

SHEILA DRURY 
Am ei gwasanaethau i fusnesau bach a chanolig a hefyd i addysg a hyfforddiant yng Ngogledd Cymru

RALPH STEADMAN 
Am ei gyfraniad pwysig i gelf darlunio

DR GETHIN WILLIAMS
Am ei wasanaethau i addysg uwch yng Nghymru

ROYAN ANTHONY
Am ei wasanaethau i ddiwydiant ac i addysg a hyfforddiant yng Ngogledd Cymru

TREFOR JONES
Am ei gyfraniad i beirianneg a diwydiant ac i’r Gwasanaeth Iechyd yng Ngogledd Cymru

------------------------------------------------------------

1997

KEITH BOWEN 
Am ei waith yn datblygu Celf a Dylunio yn NEWI ac am ei wasanaethau i gelf yng Nghymru

DR NEIL CALDWELL
Am ei wasanaethau i Ymddiriedolaeth y Tywysog, cymunedau gwledig a threfol a phobl ifanc Cymru

(Y diweddar) ATHRO SYR GARETH ROBERTS FRS
Am wasanaethau i addysg a’r gwyddorau

------------------------------------------------------------

1996

SYR CHRISTOPHER BALL 
Am wasanaethau i addysg

ANN CLWYD AS
Am wasanaethau i iechyd a materion cyhoeddus

JOHN ELFED JONES CBE
Am wasanaethau i ddiwydiant a diwylliant yng Nghymru

-------------------------------------------------------------

1995

GERALD DAVIES
Am wasanaethau i chwaraeon ac ieuenctid Cymru

(Y diweddar) DAVID SCHWARZ
Am wasanaethau i faterion cyhoeddus a llywodraeth leol yng Ngogledd Cymru

YR ATHRO DAVID JONES
Am ei waith mewn addysg a’r Gwasanaeth Iechyd

----------------------------------------------------------------------

1994

YR ATHRO SYR JOHN MEURIG THOMAS
Am wasanaethau i ymchwil ac addysg

YR ARGLWYDD DAFYDD ELIS THOMAS
Cadeirydd, Bwrdd yr Iaith Gymraeg

ANNE ROBERTS
Am ei chyfraniad i ddatblygiad Gwasanaethau Iechyd yng Ngogledd Cymru

--------------------------------------------------------------

1993

HYWEL CERI JONES 
Am wasanaethau i addysg a materion cyhoeddus Ewropeaidd

STEVEN MORGAN OBE
Am wasanaethau i’r diwydiant adeiladu

(Y diweddar) MICHAEL GRIFFITHS CBE
Am wasanaethau i amaethyddiaeth a llywodraeth leol

-------------------------------------------------------

1992

(Y diweddar) JOHN HOWARD DAVIES         
Am wasanaethau i addysg a sefydlu NEWI

YR ATHRO GLYN O PHILLIPS
Prifathro Gweithredol Cyntaf NEWI

MERVYN PHILLIPS CBE
Am ddatblygu cysylltiadau rhwng NEWI a’r gymuned yn yr ardal

YR ATHRO KEN MURTON
Am ei gymorth yn datblygu gweithgareddau ymchwil NEWI

----------------------------------------------------------

Top