GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Cymrodoriaethau er Anrhydedd

Cymrodoriaethau er Anrhydedd

Mae'r Brifysgol yn rhoi Cymrodoriaethau er Anrhydedd i bobl i gydnabod eu hymrwymiad sylweddol i'r Brifysgol a'r gymuned ehangach, a dyma'r anrhydedd uchaf y gall y Brifysgol ei gyflwyno. Fel arfer, rhoddir Cymrodoriaethau er Anrhydedd yng Nghynulliad Dyfarniadau Blynyddol y Brifysgol.

Mae Bwrdd Llywodraethwyr y Brifysgol wedi cytuno bod enwebiadau ar gyfer Cymrodoriaethau er Anrhydedd yn agored i bobl o'r gymuned leol neu'r gymuned ehangach ac i unrhyw aelod blaenorol o staff y Brifysgol neu Fwrdd y Llywodraethwyr, waeth beth fo eu cymwysterau academaidd, ac yn amodol ar y bobl hynny'n bodloni meini prawf cymhwysedd a bennwyd gan y Bwrdd.

Gall enwebai fod yn gymwys o ran y meini prawf canlynol:
(i) Cefnogaeth i fuddiannau Prifysgol Glyndŵr neu i ran benodol o weithgareddau'r Brifysgol;
(ii) Hyrwyddo dibenion academaidd y Brifysgol;
(iii) cysylltiadau rhwng y Brifysgol a Sefydliadau eraill yn rhanbarthol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol;
(iv) Wedi cyfrannu'n sylweddol at y gymuned leol neu'r gymuned ehangach neu i faes penodol, er enghraifft, cerddoriaeth a'r celfyddydau, gwyddoniaeth, busness.

Mae'r alwad am enwebiadau yn cael ei gwneud bob blwyddyn i'w ystyried gan Bwyllgor Enwebiadau Bwrdd y Llywodraethwyr.

Dilynwch y ddolen hon i weld Cymrodorion er Anrhydedd cyfredol y Brifysgol

Enwebu Cymrawd er Anrhydedd

Pe hoffech enwebu rhywun i dderbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd gan Brifysgol Glyndŵr, edrychwch ar y meini prawf cymhwysedd uchod ac wedyn cliciwch yma er mwyn lawrlwytho ffurflen enwebu. (doc format) Dylid anfon ffurflenni enwebu wedi'u cwblhau at Glerc Bwrdd y Llywodraethwyr, PP1, Prifysol Glyndŵr, Plas Coch, Ffordd Yr Wyddgrug, Wrecsam, LL11 2AW, v/butterworth@glyndwr.ac.uk. Caiff enwebiadau eu trin yn gyfrinachol.

Top