Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years

Pe hoffech enwebu rhywun i dderbyn cymrodoriaeth er anrhydedd gan Brifysgol Glyndŵr, gwiriwch y meini prawf cymhwysedd uchod ac wedyn cliciwch yma er mwyn lawrlwytho'r ffurflen enwebu. (doc format) Anfonwch ffurflenni noddi wedi'u llenwi i Glerc Bwrdd y Llywodraethwyr, PP1, Prifysol Glyndŵr , Plas Coch, Ffordd Y Wyddgrug, Wrecsam, LL11 2AW. Caiff enwebiadau eu trin yn gyfrinachol.

Top