Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Trefor Jones, Canghellor

Canghellor Prifysgol Glyndwr

text

Trefor Glyn Jones CBE CVO

Fel Canghellor, mae Trefor Jones CVO CBE yn ffigwr blaenllaw ar gyfer Prifysgol Glyndŵr. Ymgymerodd â’r swydd yn ffurfiol ar y 1af o Ionawr 2016 am gyfnod o dair blynedd.

Mae’n gweithredu fel llysgennad ar gyfer y brifysgol a’i staff a’i myfyrwyr, gan fynychu digwyddiadau ac ymweliadau arbennig.

Mae Trefor yn ffigwr cyhoeddus hybarch yng Ngogledd Cymru. Cafodd ei fagu yn West End Y Rhyl ac erbyn hyn y mae’n byw yn Llanelwy gyda’i wraig Shirley ac mae ganddynt dri o blant a chwech o wyrion.

Yn ystod ei flynyddoedd cynnar, bu’n ddisgybl yn Ysgol Uwchradd Fodern Emmanuel cyn mynd ymlaen i Golegau Technegol Sir y Fflint a Sir Ddinbych. 

Aeth yn brentis i ffatri De Havilland, sef Airbus erbyn heddiw, ym Mrychdyn, lle bu’n gweithio am 11 mlynedd cyn ymuno â Pilkingtons yn Llanelwy. Ymddyrchafodd i fod yn gadeirydd a phrif weithredwr Pilkington Optronics, Thales yn nes ymlaen, sef un o’r cyflogwyr mwyaf yn yr ardal.

Gwobrwywyd CBE i Trefor yn 1998. Bu’n Arglwydd Raglaw Clwyd o 2001 hyd 2012, a chafodd ei wneud yn Gadlywydd Urdd Frenhinol Fictoria yn 2012, sef anrhydedd a ddyfernir gan y goron yn unig am wasanaethau i’r Frenhines neu aelodau eraill o’r teulu brenhinol. Cyflwynwyd y CVO yn 1896 gan y Frenhines Fictoria, gwobr sy’n uchelfraint y goron, heb unrhyw fewnbwn gan wleidyddion.

Dros y blynyddoedd, penodwyd Trefor i nifer o swyddi cyhoeddus, gan gynnwys cadeirydd Pwyllgor Ardal Gogledd Cymru, cadeirydd Celtec, Cyngor Hyfforddi a Menter Gogledd Cymru, aelod o Fwrdd Ymgynghorol Datblygiad Diwydiannol Cymru, aelod o Awdurdod Iechyd Clwyd, is-gadeirydd Ymddiriedolaeth GIG Conwy a Sir Ddinbych, cadeirydd cyn Athrofa Gogledd Ddwyrain Cymru (Prifysgol Glyndŵr) a Fforwm Economaidd Gogledd Cymru, a dirprwy gadeirydd Asiantaeth Datblygu Cymru.

Y mae’n aelod gweithredol o sawl mudiad elusennol sy’n ymwneud â chanser a phlant, yn gadeirydd Hosbis Sant Cyndeyrn, a hefyd yn gadeirydd Pwyllgor Ymgynghorol Ynadon Clwyd.

Top