GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Colin Jackson, Canghellor

Canghellor Prifysgol Glyndwr

text

Colin Jackson CBE

Cafodd Colin Jackson CBE ei benodi’n Ganghellor Prifysgol Glyndŵr ar 1af Ionawr 2019, ac ef yw pedwerydd Canghellor y Brifysgol. Cafodd ei groesawu’n swyddogol i’r rôl mewn Seremoni a gynhaliwyd ar 15fed Chwefror 2019.

Mae'r Canghellor yn arweinydd mewn enw ac yn gweithredu fel

llysgennad i'r Brifysgol a'i staff a'i myfyrwyr, gan fynychu nifer o ddyletswyddau seremonïol pwysig gan gynnwys seremonïau graddio'r Brifysgol, a chynrychioli'r Brifysgol mewn gwahanol ddigwyddiadau.

Mae Colin yn gyn-athletwr llwyddiannus sydd wedi ennill medalau aur niferus ac wedi cyflawni nifer o recordiau o’r byd chwaraeon. Mae bellach yn ddarlledwr bywiog a charismatig.

Bywgraffiad

Ganed Colin yng Nghaerdydd, De Cymru ac fe’i magwyd yn Llanedern, gan fynychu ysgol gynradd Springwood ac Ysgol Uwchradd Llanedern. Chwaraeodd bêl-droed a chriced dros y sir a Rygbi’r Undeb a phêl-fasged dros ei ysgol ac ymunodd â’r clwb athletau Birchgrove Harriers, a oedd yn meithrin ei ddawn.

Cychwynnodd Colin Jackson fel decathlet addawol cyn newid i glwydi uchel. Enillodd fedal aur ym Mhencampwriaethau Iau’r Byd 1986 cyn symud i’r rhengoedd hŷn. Yn dilyn medal arian yng Ngemau’r Gymanwlad 1986, enillodd fedel arian y 110m dros y clwydi yng Ngemau Olympaidd 1988.

Gosododd ei record byd am y ras 110 metr dros y clwydi ar 20 Awst 1993, gan ennill ei fedal aur Pencampwriaethau’r Byd gyntaf yn yr Almaen. Gwnaeth y marc newydd (oedd hefyd yn record i’r pencampwriaethau) sefyll am bron i dair blynedd ar ddeg, ond Colin yw unig ddeiliad record y byd dan do ar y clwydi dros 60 metr o hyd sef Yr Almaen 6 Mawrth 1994. Ym Mhencampwriaethau Dan Do Ewrop 1994 daeth yn bencampwr Ewropeaidd dwbl: gan ennill yn y clwydi dros 60 metr a’r ras gwibio 60 metr.

Enillodd pedwar deg pedwar ras yn olynol rhwng Awst 1993 a Chwefror 1995 a record Gemau’r Gymanwlad oedd ei amser buddugol yng Ngemau’r Gymanwlad 1994.

Mae Colin wedi trosglwyddo’n ddi-drafferth i fyd darlledu, yn bennaf fel rhan anhepgor o BBC Athletics, gan ohebu o bob prif ddigwyddiad ers Gemau Olympaidd Athen yn 2004. Mae ei uchafbwyntiau diweddar yn cynnwys Gemau Olympaidd Llundain yn 2012, Gemau Rio yn 2016 a Phencampwriaethau’r Byd 2017.

Gan adlewyrchu ei gyflwyno a’i sylwebu ar y sgrin, mae Colin yn westeiwr cynadleddau/ seremonïau bywiog a charismatig, ac yn siaradwr ysgogol o’r radd flaenaf.

Yn 2012, lansiodd Colin y Red Shoes Academy, y mae sêr chwaraeon y Gemau Olympaidd a Pharalympaidd yn rhoi cyflwyniadau i gynulliadau ysgol i gymell pobl ifanc i gael hyd i’r ‘Pencampwr Oddi Mewn’.

Yn 2013, creodd ei ddigwyddiad codi arian elusennol ei hun i ddynion, Go Dad Run i godi ymwybyddiaeth o faterion iechyd ac i godi arian ar gyfer elusennau i ddynion ac mae wedi ymuno â Sport4kids (S4K) fel eu Cyfarwyddwr Rhyngwladol a’u Llysgennad Brand.

Top