Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Bwrdd Is-Ganghellor Prifysgol Glynd┼Ár

Mae Bwrdd yr Is-Ganghellor yn gosod amcanion strategol y Brifysgol ac yn sicrhau fod agwedd gorfforaethol yn cael ei chymryd tuag at bapurau a gyflwynir i’r Senedd a Bwrdd y Llywodraethwyr. Mae’r Bwrdd yn cyfarfod dwywaith y mis fel arfer.

 

Is-Ganghellor Yr Athro Maria Hinfelaar
Dirprwy i'r Is-Ganghellor Yr Athro Claire Taylor
Dirprwy Is-Ganghellor (Partneriaethau, DU a Rhyngwladol) Dr Aulay Mackenzie
Dirprwy Is-Ganghellor (Ymchwil) Yr Athro Richard Day
Cyfarwyddwr Cyllid  David Elcock
Cyfarwyddwr Cymorth Gweithredol ac Ystadau Lynda Powell
Pennaeth Adnoddau Dynol Peter Gibbs
Pennaeth Academaidd, Ysgol Gwyddoniaeth Gymhwysol, Cyfrifiadura a Pheirianneg Swydd Wag
Pennaeth Academaidd, Ysgol y Celfyddydau Creadigol Yr Athro Alec Shepley
Pennaeth Academaidd, Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol a Bywyd Simon Stewart
Pennaeth Cynllunio Strategol a Deallusrwydd Busnes James Dawson
Cyfarwyddwr Cyswllt Cyfathrebu, Marchnata a Recriwtio Saffron Grover
Cofrestrydd Academaidd Louise Medlam
Llywydd Undeb y Myfyrwyr Travis Davies
Swyddog yr Uwch Bwyllgor Gwaith a Chlerc Bwrdd yr Is-Ganghellor Gerry Beer 
Cyfarwddwr Safle ar gyfer Llanelwy Caroline Gray

 

Top