GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Jayne Mitchell

Jayne Mitchell

Penodwyd Tachwedd 2018

Mae Jayne Mitchell yn meddu ar ddealltwriaeth gynhwysfawr o ddatblygiadau yn y sector addysg uwch presennol a rhai'r dyfodol a ddatblygwyd o amrywiaeth o rolau fel academydd, uwch arweinydd, gwneuthurwr polisi cenedlaethol a rhyngwladol a chyfrannwr at nifer o fentrau rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol y sector AU.

Mae wedi dal nifer o swyddi mewn amrywiaeth o fudiadau a sefydliadau addysg uwch, gan gynnwys Deon Cyswllt ym Mhrifysgol Swydd Stafford, Cyfarwyddwr Gweithredol yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch ac, yn ddiweddarach, Dirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Esgob Grosseteste.

Mae Jayne hefyd yn gadeirydd profiadol ac yn aelod o nifer o fyrddau, gweithgorau a phwyllgorau ymgynghori sector Addysg Uwch dylanwadol, gan gynnwys aelod panel ac asesydd TEF, Cadeirydd Tasglu Gweithgarwch Corfforol Swydd Lincoln a Gweithgor Rhwydwaith Dirprwy Is-Ganghellorion Advance HE ar ' Cynnydd Dysgu ', aelod o Grŵp Strategaeth Cynaliadwyedd Ariannol y Swyddfa Fyfyrwyr (OfS), cynrychiolydd y DU ar Weithgor Dysgu Gydol Oes ENQA ac arbenigwr ar Ardal Addysg Uwch Ewropeaidd a benodwyd gan y AdA.

Fe'i disgrifiwyd fel un "proffesiynol, â ffocws ac yn ddi-baid yn ei hymgyrch am ragoriaeth", mae pob un o'r swyddogaethau hyn yn adlewyrchu ymrwymiad Jayne i addysg uwch, sicrhau ansawdd a gwella, a diddordebau ymchwil mewn gweithgarwch corfforol ac iechyd.

Top