GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years
Jayne Mitchell

Jayne Mitchell

Penodwyd Tachwedd 2018

Mae Jayne Mitchell yn meddu ar ddealltwriaeth gynhwysfawr o ddatblygiadau yn y sector addysg uwch presennol a rhai'r dyfodol a ddatblygwyd o amrywiaeth o rolau fel academydd, uwch arweinydd, gwneuthurwr polisi cenedlaethol a rhyngwladol a chyfrannwr at nifer o fentrau rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol y sector AU.

Mae wedi dal nifer o swyddi mewn amrywiaeth o fudiadau a sefydliadau addysg uwch, gan gynnwys Deon Cyswllt ym Mhrifysgol Swydd Stafford, Cyfarwyddwr Gweithredol yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch ac, yn ddiweddarach, Dirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Esgob Grosseteste.

Mae Jayne hefyd yn gadeirydd profiadol ac yn aelod o nifer o fyrddau, gweithgorau a phwyllgorau ymgynghori sector Addysg Uwch dylanwadol, gan gynnwys aelod panel ac asesydd TEF, Cadeirydd Tasglu Gweithgarwch Corfforol Swydd Lincoln a Gweithgor Rhwydwaith Dirprwy Is-Ganghellorion Advance HE ar ' Cynnydd Dysgu ', aelod o Grŵp Strategaeth Cynaliadwyedd Ariannol y Swyddfa Fyfyrwyr (OfS), cynrychiolydd y DU ar Weithgor Dysgu Gydol Oes ENQA ac arbenigwr ar Ardal Addysg Uwch Ewropeaidd a benodwyd gan y AdA.

Fe'i disgrifiwyd fel un "proffesiynol, â ffocws ac yn ddi-baid yn ei hymgyrch am ragoriaeth", mae pob un o'r swyddogaethau hyn yn adlewyrchu ymrwymiad Jayne i addysg uwch, sicrhau ansawdd a gwella, a diddordebau ymchwil mewn gweithgarwch corfforol ac iechyd.

Top