Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Bwrdd y Llywodraethwyr

Bwrdd Llywodraethwyr Prifysgol Glyndwr Wrecsam

Cyflwyno bwrdd cyfredol Prifysgol Glyndŵr o lywodraethwyr: -

Is-Ganghellor

Professor Maria Hinfelaar

Lywodraethwyr Annibynnol

Maxine Penlington OBE (Chair)
Askar Sheibani
Barrie Jones
Celia Jenkins
David Subacchi
Dr Jayne Mitchell
Judy Owen
Lee Robinson
Paul Barlow
Paul McGrady
Professor Sandra Jowett

Lywodraethwyr Staff 

Colin Heron 
Dr Colin Stuhlfelder
Laura Gough

Lywodraethwyr Myfyrwyr

Angus Hamill Stewart
Kieran Irwin

Aelodau Allanol wedi’u cyfethol i Bwyllgorau Bwrdd

Brian Everett
Emma Perrin
Mike Harvey
Tim Mitchell 
Vincent Ryan


 

Datganiad Polisi Tâl Blynyddol

Cofnodion - Blwyddyn Academaidd 2016/17

Cofnodion - Blwyddyn Academaidd 2017/18

Cofnodion - Blwyddyn Academaidd 2018/19

Top