Trefn Lywodraethol

Trefn Lywodraethol

Bwrdd Llywodraethwyr

Grŵp Gweithredol

Mae’r grŵp gweithredol yn gosod amcanion strategol y Brifysgol ac yn sicrhau fod agwedd gorfforaethol yn cael ei chymryd tuag at bapurau a gyflwynir gan y Senedd a Bwrdd y Llywodraethwyr. Mae’r grŵp yn cyfarfod ddwywaith y mis fel arfer. Darllenwch am ei aelodau yma.