GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
TREFN LYWODRAETHOL

TREFN LYWODRAETHOL

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn Gorfforaeth Addysg Uwch sefydlwyd yn 1993 fel Sefydliad Addysg Uwch Gogledd Ddwyrain Cymru o dan y Ddeddf Diwygiad Addysg Uwch 1998; a chaniatawyd ei deitl Prifysgol gan y Cyfrin Gyngor ar Orffennaf 3ydd 2008. Mae'r Brifysgol hefyd yn elusen wedi'i gofrestru gyda'r Comisiwn Elusennau (Rhif elusen 1142048).

Y Bwrdd Llywodraethwyr yw awdurdod blaenaf, cyfreithiol, ariannol a busnes y Brifysgol yn ogystal â'r awdurdod cyflogi ar gyfer ei holl staff. Mae angen i'r Bwrdd bennu cymeriad addysgiadol a bwriad y Brifysgol a gosod ei gyfeiriad strategol cyffredinol.

Yr Is-ganghellor yw Prif Weithredwr y Brifysgol ac yn gyfrifol am wneud cynigion i'r Bwrdd ynglŷn â chymeriad addysgiadol a bwriad y Brifysgol a dros weithredu penderfyniadau’r Bwrdd, yn ogystal â threfniant, cyfeiriad a rheolaeth y Brifysgol ac arweinyddiaeth ei staff. Mae hi'n gwneud hyn gyda chefnogaeth Tîm Gweithredol yr Is-ganghellor.

Yn amodol ar gyfrifoldeb cyffredinol y Bwrdd a chyfrifoldebau'r Is-ganghellor mae'r Bwrdd Academaidd yn gyfrifol am faterion cyffredinol yn ymwneud ag ymchwil, ysgoloriaeth, addysgu a chyrsiau'r Brifysgol, datblygiad y gweithgareddau academaidd a chynghori'r Is-ganghellor a'r Bwrdd Llywodraethwyr ar y materion hyn.

Board of Governors

Bwrdd Llywodraethwyr

Gwybodaeth ynglŷn â’n bwrdd Llywodraethwyr.

Chancellor

Canghellor y Brifysgol

Cafodd Colin Jackson CBE ei benodi’n Ganghellor Prifysgol Glyndŵr ar 1af Ionawr 2019, ac ef yw pedwerydd Canghellor y Brifysgol. Cafodd ei groesawu’n swyddogol i’r rôl mewn Seremoni a gynhaliwyd ar 15fed Chwefror 2019.

Honorary Fellows

Cymrodoriaethau er Anrhydedd

Mae’r Brifysgol yn cyflwyno Cymrodoriaethau er Anrhydedd ar bobl mewn cydnabyddiaehymrwymiadrwymiad sylieddol I’r Brifysgol a’r gymuned ehagach, ac hwn yw’r anrhydedd uchaf gall y Brifysgol ei roi.

charitable status

Statws Elusennol

Cofrestrwyd y Brifysgol gyda’r Comisiwn Elusen yn llwyddiannus ym Mai 2011.

Top