Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Trefn Lywodraethol

Trefn Lywodraethol

Bwrdd Llywodraethwyr

Darllenwch wybodaeth am Fwrdd Llywodraethwyr Prifysgol Glyndŵr, gan gynnwys:

Tîm yr Is-Ganghellor

Mae tîm yr Is-Ganghellor yn gosod nodau strategol y Brifysgol ac yn sicrhau bod gan y papurau a gyflwynir i'r Senedd a Bwrdd y Llywodraethwyr ymagwedd gorfforaethol. Mae'r grwp yn cwrdd fel arfer ddwywaith y mis. Cewch ddarllen am aelodau Bwrdd yr Is-Ganghellor yma

Dogfennau Corfforaethol

Am restr gyflawn o'r datganiadau ariannol cliciwch yma

Top