There is still time to apply for September 2017 entry. Take a look at our undergraduate course list to see what we offer.

Trefn Lywodraethol

Trefn Lywodraethol

Bwrdd Llywodraethwyr

Darllenwch wybodaeth am Fwrdd Llywodraethwyr Prifysgol Glyndŵr, gan gynnwys:

 

Tîm yr Is-Ganghellor

Mae tîm yr Is-Ganghellor yn gosod nodau strategol y Brifysgol ac yn sicrhau bod gan y papurau a gyflwynir i'r Senedd a Bwrdd y Llywodraethwyr ymagwedd gorfforaethol. Mae'r grwp yn cwrdd fel arfer ddwywaith y mis. Cewch ddarllen am ei aelodau yma

Dogfennau Corfforaethol

Am restr gyflawn o'r datganiadau ariannol cliciwch yma

Top