Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

Trefn Lywodraethol

Trefn Lywodraethol

Bwrdd Llywodraethwyr

Darllenwch wybodaeth am Fwrdd Llywodraethwyr Prifysgol Glyndŵr, gan gynnwys:

 

Tîm yr Is-Ganghellor

Mae tîm yr Is-Ganghellor yn gosod nodau strategol y Brifysgol ac yn sicrhau bod gan y papurau a gyflwynir i'r Senedd a Bwrdd y Llywodraethwyr ymagwedd gorfforaethol. Mae'r grwp yn cwrdd fel arfer ddwywaith y mis. Cewch ddarllen am ei aelodau yma

Dogfennau Corfforaethol

Am restr gyflawn o'r datganiadau ariannol cliciwch yma

Top