GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Tîm yr Is-ganghellor

Tîm yr Is-ganghellor


Neges gan Is-Ganghellor Prifysgol Glyndwr Wrecsam Yr Athro Maria Hinfelaar

Mae'n bleser gennyf gyflwyno Tîm yr Is-Ganghellor (TIG) ichi. Rydym wedi llwyr ymrwymo i gyflwyno'r weledigaeth a'r strategaeth ar gyfer Prifysgol Glyndwr Wrecsam, ynghyd â'n timoedd ein hunain.

Mae yna botensial aruthrol yn y rhanbarth, ac gel y brifysgol o, ac ar gyfer Gogledd Ddwyrain Cymru byddwn yn sicrhau bod ein myfyrwyr a'n graddedigion wrth wraidd y cyfleoedd hyn.

Darperir bywgraffiad cryno ar gyfer pob aelod o TIG isod.

Is-Ganghellor Yr Athro Maria Hinfelaar
Dirprwy Is-Ganghellor Dr Claire Taylor
Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid David Elcock
Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau Lynda Powell
Cyfarwyddwr Gweithredol Adnoddau Dynol Pete Gibbs
Dirprwy Is-Ganghellor, Partneriaethau, (DU a Rhyngwladol) Dr Aulay Mackenzie
Dirprwy Is-Ganghellor, Ymchwil Yr Athro Richard Day
Top