Ysgol Wyddoniaeth a Chelf Wrecsam

1887

Sefydlu Ysgol Wyddoniaeth a Chelf Wrecsam.
 
Galwad gan Viriamu Jones yn yr Eisteddfod Genedlaethol i sefydlu Prifysgol Cymru.
 
Dywed Dr Reichel yng Nghymdeithas Genedlaethol Cymry Lerpwl: “Ni fydd gweithredu’n syth yn dod â Phrifysgol i ni yn 1887, ond fe allai wneud y dyddiad yn 1897 yn hytrach na 2007. A wnawn ni ddechrau pwyso am Brifysgol Gymreig ar unwaith neu a wnawn ni ddisgwyl rhai blynyddoedd er mwyn magu cryfder a phrofiad?” 

1892

Dechrau cyflenwi addysg lefel prifysgol.

1915

Galwad gan D Lleufer Thomas yn yr Eisteddfod Genedlaethol i ehangu addysg uwch yng Nghymru i’r dosbarth gweithiol.

1924

Graddau Prifysgol Llundain mewn Gwyddoniaeth yn cael eu cynnig gan YWChW.

Athrofa Dechnegol Sir Ddinbych

1927

Symud i Gampws Stryt y Rhaglaw.
 
Dod yn Athrofa Dechnegol Sir Ddinbych.

1937

Cyfres darlithoedd cyhoeddus: pris mynediad 6d y ddarlith neu 2s am y gyfres.

1939

Newid yr enw i goleg Technegol Sir Ddinbych.

Cartrefle

1945

Sefydlu Coleg Hyfforddi Athrawon Cartrefle.

1953

Symud i gampws Plas Coch drws nesaf i faes Cae Ras Wrecsam.

1954

Sefydlu cysylltiadau chwaraeon gyda Choleg Caer.

NEWI

1975

Uno Coleg Technegol Sir Ddinbych, Coleg Hyfforddi Athrawon Cartrefle a Choleg Kelsterton College, Cei Cona, i ffurfio Athrofa Gogledd Ddwyrain Cymru.

1980s

Ehangiad sylweddol yn y nifer a’r ystod o weithgareddau rhyngwladol a ymgymerir gan NEWI. Projctau yn cynnwys sefydlu Coleg Polytechnig Khartoum, Prifysgol y Lan Orllewinol, Coleg Polytechnig Lerotholi a rhwydweithiau prifysgol yn Nigeria, Pacistan, Ghana.

1991

Ymddeoliad y Prifathro, yr Athro Glyn O Phillips. Penodi yr Athro John O Williams fel ei olynydd.

1992

Sefydlu Coleg Glannau Dyfrdwy ar hen safle Kelsterton. Holl addysg bellach yn Sir Fflint yn cael ei throsglwyddo i’r coleg newydd.

1993

Dadgyfuno – NEWI yn trosglwyddo ei addysg bellach i gyd i Goleg Iâl.

1999

Ymddeoliad yr Athro John O Williams.

2000

Campws Cartrefle yn cau.

2001

Penodi yr Athro Michael Scott yn Brifathro.

2002

Cychwyn cysylltiadau sefydliadol gyda Choleg Harris Manchester, Prifysgol Rhydychen, a Phrifysgol Georgetown, Washington DC.

2003

Ei Mawrhydi y Frenhines yn ymweld â NEWI.

2004

NEWI yn dod yn aelod llawn o Brifysgol Cymru.

2005

Ei Huchelder Brenhinol Duges Caerloyw yn ymweld â NEWI.

Prifysgol Glyndŵr

2008

NEWI yn ennill statws Prifysgol ac yn dod yn Brifysgol Glyndŵr